Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Update deel ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum voor site Pastorie

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum kreeg onlangs een update voor de site van de Pastorie. De focus blijft liggen op het behoud van het dorpse karakter. De pastorie krijgt dankzij deze herziening meer toekomstmogelijkheden. Het openbaar onderzoek loopt van 2 januari tot en met 3 maart.

Wat zijn de grote wijzigingen?

  • De pastorie kan ook een private invulling krijgen. Dat maakt de zoektocht naar een uitbater eenvoudiger. Voorwaarde is dat invulling maatschappelijk relevant is en een toegevoegde waarde betekent voor de dorpskern.
  • De pastorie kan eventueel uitgebreid worden.
  • De nieuwe voorschriften hebben veel aandacht voor de kleinschaligheid, het dorpse karakter en de look-and-feel van het oorspronkelijke gebouw.

Nieuw openbaar onderzoek van 2 januari tot 3 maart

Van 2 januari tot en met 3 maart heb je de kans om opmerkingen en bezwaren in te dienen. In december organiseerde het college al een openbaar onderzoek. Door een procedurele vergissing wordt dit onderzoek nu hernomen.

Bekijk het aangepaste ontwerpplan en voorschriften

Deel je mening

Heb je bezwaren, opmerkingen of adviezen over het ontwerp? Bezorg ze ons ten laatste op 3 maart op één van volgende manieren:

  • Stuur een aangetekende brief naar Gecoro, Dorp 1, 2250 Olen.
  • Geef persoonlijk een brief tegen ontvangstbewijs af aan het onthaal van het gemeentehuis, Dorp 1.
  • Stuur een mail naar omgeving@olen.be.

Wat is een RUP alweer?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP kan het lokaal bestuur omgevingsvergunningen afleveren.

Deel dit artikel