Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Update waterleiding Schransstraat Grobbendonk

PIDPA

In reactie op een reeks recente calamiteiten en lekkages aan de waterleiding in de Schransstraat, kondigt de gemeente Grobbendonk met spoed de vernieuwing van de waterleiding aan.

“Na een grondig onderzoek in samenwerking met Pidpa van de bestaande leidingen bleek dat er dringend actie moet worden ondernomen om verdere wateronderbrekingen te voorkomen.

Deze essentiële vernieuwing van de waterleiding, waarbij een nieuwe leiding zal worden geïnstalleerd, strekt zich uit van de Schransstraat tot aan de watertoren in Hofeinde en zal normaal gezien nog voor het einde van dit jaar worden gerealiseerd. Ook Fluvius zal mee in synergie gaan.”, vertelt burgemeester Marianne Verhaert (GiB).

Om een duidelijker beeld te krijgen van de ondergrondse omstandigheden en mogelijke obstakels in de voetpaden, worden er de komende weken tien proefsleuven gegraven. Na deze proefsleuven kan er een verdere planning opgesteld worden, met de omvang van de totale werkzone, de timing van de werkzaamheden, omleidingsroutes, …..

De exacte datum voor het herstel van de bestrating zal nog worden vastgesteld, maar de beoogde startdatum voor de werken is gepland voor half november tot december."

Schransstraat, Grobbendonk, België

PIDPA

Deel dit artikel