Met het vertrek van de leerlingen uit het Francesco-paviljoen, groeide de vrees bij ondernemers en inwoners van de Bovenrij dat het gebouw lang leeg zou staan. Dit zou een negatieve impact hebben op de beeldvorming in het kernwinkelgebied.

'Bovendien betekent leegstand ook een reële bedreiging voor een snelle aftakeling van de site zelf', zegt  burgemeester Mien Van Olmen.  'Ons lokaal bestuur is proactief op zoek gegaan naar een alternatieve tijdelijke invulling.

'Voor 2 jaar Upstores'

Na zeer constructieve onderhandelingen met de betrokken partijen wordt vandaag de intentie tot samenwerking kenbaar gemaakt om het authentieke schoolgebouw voor 2 jaar een hedendaagse invulling te geven.

Het stadsbestuur neemt de touwtjes in handen om dit strategisch pand tijdelijk in eigen beheer te nemen en zo de troeven van deze site maximaal te valoriseren.

Het stadsbestuur is de eigenaars van de site, de zusters Franciscanessen, bijzonder erkentelijk voor de fijne samenwerking.

We zorgen met Upstores City voor een unieke invulling van een authentiek pand, iets wat de Herentalsenaar bijzonder smaakt.

Kijk maar naar het succes van de Chapelle. En we verhinderen dat dergelijk pand op een strategische locatie zou leeg komen te staan, in afwachting van een definitieve herbestemming.

Tenslotte ben ik bijzonder trots op het werk van de dienst omgeving die tekende voor een moderne vorm van functieverweving, waar plaats is voor retail, horeca, coworking-spaces, atelier-werking enz.  In vele steden wordt erover gedroomd, maar in Herentals realiseren we het.'

Upstores City : een nieuw retailconcept

'Met de komst van de eerste Upstores City komt er een nieuw retailconcept naar Herentals. Upstores zal in het Francesco-paviljoen een citymall maken, een collectie van winkels in het hart van het kernwinkelgebied.

Dit kadert helemaal in de visie van het stadsbestuur om voluit voor bruisende winkelstraten te gaan, maar ook om de stadstroeven verder uit te spelen.

Naast deze nieuwe citymall biedt het pand mogelijkheden voor sociale economie, co-working spaces, diensten en ambachten. Over dergelijke functieverweving wordt momenteel in Vlaanderen veel geschreven, maar de realisatie hiervan wordt voor de eerste keer in de Kempen gerealiseerd in Herentals.

De "bedrijvige kern" is de nieuwe hype om meer volk op de been te brengen in het kernwinkelgebied.

Met bijna 200 zaken tussen de twee stadspoorten op minder dan 500m van elkaar en met de Lakenhal in het hart heeft ons kernwinkelgebied alle troeven in handen. En daar komt vanaf begin december nog een troef bij.

Aan de Bovenpoort opent binnenkort een overdekte indoor citymall. Het wordt een thuis voor ondernemers die (nog) niet klaar zijn voor een vast winkelconcept, bijvoorbeeld doordat ze niet op de klassieke winkeldagen en -uren doorlopend geopend kunnen zijn.

Ook het vaste 3-6-9 huurcontract schrikt nog veel ondernemers en handelaars af om (meteen) de stap te zetten naar een vast winkelconcept.

Upstores City, het concept van Lars Haesen, biedt de mogelijkheid om dit innovatief ondernemerschap zuurstof te geven en verschillende zaken in een flexibeler concept bij elkaar te brengen.

Als het winkelconcept van deze startende ondernemers de citymall ontgroeid is, is de opstap naar een vast pand in onze winkelstraten snel gemaakt.

Vervolgens creëren we extra beleving in onze winkelstraten wat weer extra volk naar ons handelshart en onze stad op de been zal brengen. Zo zorgen we met Upstores City voor een innovatief en gevarieerd aanbod dat een surplus is naast de gevestigde winkelwaarden."

Voor het concept trok het bestuur topondernemer Lars Haesen aan. Hij testte het concept al uit in Olen en staat te popelen om de deuren in Herentals te openen.

Ondernemer Lars Haesen: "Dergelijk concept komt pas goed tot zijn recht in een echte shopping stad, in het winkelhart. Deze locatie is een gedroomde hot spot."

Ook UNIZO Neteland, dat de UNIZO-leden van Herentals, Herenthout en Olen vertegenwoordigt, was van bij de start betrokken bij de onderhandelingen.

Schepen van sociale zaken Peter Bellens: "Ook kOsh zal hier met enkele klassen tijdelijk nog onderdak vinden en ondertussen dienden zich ook al enkele geëngageerde burgers aan om een innovatief concept uit de deeleconomie in de praktijk om te zetten.

Het pand biedt plaats voor maakateliers en creatieve ruimten, waar starters, kunstenaars en sociale economie-ondernemers zich ten volle kunnen uitleven.

Zij zouden dan productie in het atelier én verkoop in de vlakbij gelegen handelsruimtes kunnen combineren. Op die manier willen we samenwerking tussen onderwijs, ondernemerschap en sociaaleconomiebedrijven stimuleren. Ook voor sociale projecten kan hier plaats voorzien worden", besluit Bellens.

Binnen 2 jaar hopen de zusters Franciscanessen hun site te koop aan te bieden, met de zegen van de stad voor het herbestemmingsplan erbij. Architectenbureau RE-ST van Herentalsenaar Tim Vekemans staat daarbij aan het stuur.  (pp-jm-mo)  Foto : Mien Van Olmen, burgemeester.