Oefeningen voor de vaccinatiecentra goed verlopen

Gisteren en vandaag testte de eerstelijnszone Middenkempen succesvol de werking van haar vaccinatiecentra in Grobbendonk en Tielen (Kasterlee). De vaccinatiecentra werden aan enkele grondige oefeningen onderworpen en beide centra slaagden met glans.

Dat betekent dat de vaccinatiecentra klaar zijn om de inwoners van Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Herenthout, Herentals, Olen en Vorselaar op een veilige en efficiënte manier te ontvangen voor het coronavaccin.

Uitgebreide oefeningen

De voorbije weken hebben de medewerkers van de lokale besturen en de eerstelijnszone Middenkempen hard gewerkt om de vaccinatiecentra operationeel te krijgen.

Eerder deze week vonden er lokale testen plaats met aandacht voor de doorlooptijd en de signalisatie. Na deze oefenmomenten werden de knelpunten aangepakt en werd de inrichting verder verfijnd.

Voor de officiële oefeningen sloten ook de medische diensten en vrijwilligers aan. Artsen, apothekers, zorgpersoneel en vrijwilligers leerden er onder meer het online boekingssysteem voor afspraken kennen.

Ze bekeken hoe inwoners ontvangen en op een vlotte manier bediend kunnen worden. De aanwezigen oefenden ook met het opnemen van de temperatuur en de verdeling van vaccins over de verschillende vaccinatielijnen. Alle mogelijke scenario's kwamen aan bod: een inwoner zonder afspraak, een laatkomer, iemand die onwel wordt tijdens het wachten ...

Elke stap werd kritisch bekeken en geëvalueerd.

Bijzondere aandacht gaat in de vaccinatiecentra uit naar een goede dienstverlening aan andersvaliden. Er komen aangepaste parkeerplaatsen en een aparte ingang, zodat zij niet te lang moeten aanschuiven. In de vaccinatiecentra zelf kunnen zij een drempelvrij en toegankelijk traject volgen.

Evacuatieoefening in het militair domein

In het vaccinatiecentrum van Grobbendonk volgde na de oefening nog een grote evacuatieoefening en een oefening voor het aanrijden van de hulpdiensten. Dat was noodzakelijk om de veiligheid binnen het militair domein te kunnen garanderen.

We zijn er klaar voor!

De vaccinatiecentra van de eerstelijnszone Middenkempen zijn dus klaar om de inwoners van Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Herenthout, Herentals, Olen en Vorselaar veilig en efficiënt te ontvangen. Binnenkort openen de centra hun deuren en kunnen de eerste uitnodigingen buiten. De eerste vaccinaties zijn gepland in de week van 22 februari 2021.

Vragen over het coronavaccin

Als u vragen hebt over het coronavaccin, dan neemt u contact op met de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700 of neem een kijkje op www.laatjevaccineren.be.

Uw afspraak wijzigen?

Als u uw afspraak wil wijzigen, dan kunt u contact opnemen met het callcenter van de Eerstelijnszone Middenkempen. Het telefoonnummer vindt u op uw uitnodiging voor uw vaccinatie.

Waarom vaccineren?

Met de start van de vaccinaties zetten we met z'n allen een volgende stap tegen het coronavirus. Vaccinatie is onze belangrijkste troef om deze pandemie achter ons te laten.

Door in te zetten op vaccinatie willen we groepsimmuniteit nastreven, zodat voldoende mensen weerstand hebben opgebouwd tegen het virus. Hierdoor kan het virus zich niet meer zo eenvoudig verspreiden. Iedereen kan echter niet op hetzelfde moment worden gevaccineerd. De coronamaatregelen blijven dus nog altijd van kracht.

In de loop van volgende week starten de gemeenten van de eerstelijnszone ook een campagne met bekende lokale gezichten om mensen aan te moedigen om zich te laten vaccineren.

Samen staan we sterk!