U bent hier

Van Roey bouwt 50 seniorenflats bij WZC Sint-Anna

Herentals | Neteland
16.10.2019 - 17.28u
Door: Mark Jaspers

Bouwonderneming Groep Van Roey uit Rijkevorsel heeft een vergunning op zak om op de site van woonzorgcentrum Sint-Anna in Herentals drie blokken met in totaal vijftig seniorenflats op te trekken.

Omdat het eigenlijke woonzorgcentrum naar een grote nieuwbouw op dezelfde site op de Vorselaarsebaan is verhuisd, startte OCMW Herentals met de opmaak van een masterplan om de toekomst voor het domein uit te tekenen.

Het oude rusthuis en de dertig assistentiewoningen staan momenteel nog altijd overeind. De opmaak van het masterplan zit in de laatste fase. Nu er een omgevingsvergunning voor het zogenaamde CBO-project Sint-Anna is verkregen, komt er weldra een eerste realisatie aan.

CBO staat voor Constructieve Benadering van Overheidsopdrachten, een formule waarbij private bouwmaatschappijen sociale woningbouw kunnen financieren en uitvoeren. Groep Van Roey uit Rijkevorsel, dat eerder ook al het nieuwe woonzorgcentrum en bijhorende assistentiewoningen bouwde, trekt er binnenkort in overleg met stad en OCMW Herentals en sociale huisvestingmaatschappij De Woonbrug drie woonblokken met in totaal vijftig appartementen op.

Die zijn speciaal bestemd voor senioren, zowel actieve als minder actieve, en mensen met jongdementie.

Van Roey bouwt 50 seniorenflats bij Sint-Anna

De drie balkvormige gebouwen van drie en vier bouwlagen komen op de site ten zuiden van het oude rustoord en ten oosten van de hoofdinrit te staan.

"Daarvoor slopen we achttien van de dertig oude assistentiewoningen, omdat die verouderd zijn en in feite veel plaats innemen", klinkt het bij de bouwheer. "Voor de bouw moeten we ook zestien hoogstammige bomen rooien.

Die bomen maken geen deel uit van het bos aan de oostkant van het terrein. Tussen de woonblokken laten we voldoende ruimte voor de aanleg van kwalitatief groen."

Twee slaapkamers

Het masterplan in opmaak opteerde eerst voor een verdeling van dertig seniorenflats met één slaapkamer en twintig met twee slaapkamers, maar dat plan heeft de aanvrager nu gewijzigd.

Er komen negen flats met één en 41 met twee slaapkamers. Van Roey argumenteert dat hier veel meer vraag naar is en dat flats met twee slaapkamers vereenzaming tegengaan.

Kinderen of kleinkinderen kunnen op die manier komen logeren, wat het sociaal contact bevordert. Om die reden zijn alle gebouwen ook uitgerust met buitenpasserelles, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Het Herentalse stadsbestuur uit wel bedenkingen bij de hoeveelheid flats met twee slaapkamers. "Een tweede slaapkamer lijkt in eerste instantie niet altijd nodig voor een seniorenflat.

Sommige appartementen zijn qua oppervlakte ook ideaal voor andere doelgroepen dan senioren, maar het ontwerp en de site zijn daar niet voor gemaakt. Daarom geldt als bijkomende voorwaarde dat de flats prioritair door senioren bewoond moeten worden."

Wat met de resterende twaalf oude assistentiewoningen gebeurt, is voorwerp van het masterplan.

Eerder heeft vzw Den Brand uit Mol al een vergunning ontvangen om drie vleugels van het oude rusthuis om te vormen en er volwassenen met een beperking onder te brengen.

Bron GVA - 16/10/18 - HO - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – Nnieuws  License2Publish.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto