In de vallei van de Kleine Nete gaat Natuurpunt 6 verlaten weekendverblijven omvormen. De aanwezige huisjes zijn al afgebroken en de bijhorende vijvers worden gedempt. Dankzij deze ontharding kan de natuur zich herstellen en zal de capaciteit om water te bergen vergroten.

Natuurpunt kocht 6 percelen aan met daarop een weekendverblijf en vijver. De vaak verkrotte huisjes werden al afgebroken en rommel zoals autowrakken, houten oeverkanten, verhardingen, etc wordt nog afgevoerd. Vandaag start een aannemer met de graafwerken rond de vijvers.

Om de noodzakelijke graafwerken te kunnen uitvoeren, zullen de aanwezige bomen verwijderd worden. Door de dijken te verlagen en de vijvers terug te dempen, zal de waterbergende capaciteit van de vallei vergroten en zullen andere delen beschermd worden tegen overstroming.

Nadien zal de natuur er zich kunnen herstellen. Daarbij kiezen we in sommige delen van de vallei bewust voor bosuitbreiding. In andere wordt het eeuwenoude beemdenlandschap in zijn volle glorie hersteld. Wist je bijvoorbeeld dat je tot WOII vanuit Viersel de kerk van Lier kon zien?

In de jaren 1960 en 1970 zijn op heel wat plaatsen in de vallei van Kleine Nete vijvers gegraven en weekendhuisjes gebouwd. Hierdoor ging een eeuwenoud beemdenlandschap verloren en ging ook de waterbergende functie van de vallei erop achteruit.

Geschat wordt dat er alleen al tussen Lier en het Albertkanaal meer dan 120 ha aan weekendvijvers en huisjes ligt. Natuurpunt heeft de afgelopen jaren meer dan 30 ha aan ophogingen en weekendvijvers hersteld.

Dit gebeurde grotendeels in het kader van het Europese project LIFE Kleine Nete.

Voor de inrichting van deze weekendvijvers kan Natuurpunt rekenen op steun van de Vlaamse Overheid. Zowel het departement Omgeving (Onthardingssubsidie) als het Agentschap Natuur en Bos (Projectsubsidie natuur) dragen hun steentje bij.