Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de voorbije maanden nieuwe fietspaden aangelegd langs de N118 (Geelsebaan, Stenehei en Retiebaan) in Retie.

Ook de fietspaden van de N118 in Geel (Retiebaan en Retieseweg) zijn aan vernieuwing toe. In Geel werkt AWV samen met Aquafin, die tegelijkertijd een gescheiden rioleringsstelsel zal aanleggen.

De werken aan de riolering en het fietspad worden op elkaar afgestemd om de hinder voor de omgeving te beperken. De werken duren vermoedelijk tot het najaar van 2023.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "De oude fietspaden langs de Retiebaan en Retieseweg zijn aan vervanging toe. Wegen en Verkeer zal daarom over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt.

De nieuwe fietspaden worden overal minstens 1,75 m breed. Dat zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen."

Tegelijkertijd voert Aquafin rioleringswerken uit. Langs de Retieseweg legt Aqaufin een gescheiden rioleringsstelsel aan waarmee regen- en afvalwater apart wordt afgevoerd.

De woningen worden aangesloten op de nieuwe riolering en het afvalwater gaat naar de zuiveringinstallatie. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden en via de bestaande grachten afgeleid naar de waterloop in de buurt. Aan de grachten zelf werkt Aquafin niet.

Start aanleg fietspad op 1 augustus

Wegen en Verkeer is als eerste aan zet. Op maandag 1 augustus start AWV met het vernieuwen van de fietspaden langs de Retiebaan, in de zone tussen het Kempische Kanaal en de Castelsebaan (beide kanten van de weg) én het fietspad richting Retie tussen de Castelsebaan en de Europawijk.

Vanaf 5 september starten de werken ook op de Retieseweg, vanaf het kruispunt met de Castelsebaan tot aan de spooroverweg. Hier zal Aquafin eerst de nieuwe riolering aanleggen en volgt AWV aansluitend met de werkzaamheden aan de nieuwe fietspaden.

Om de nieuwe fietspaden te kunnen aanleggen, neemt de aannemer vanaf 1 augustus één rijstrook in op de Retiebaan vanaf de Europawijk tot en met de brug over het kanaal.

De andere rijstrook blijft beschikbaar voor het verkeer van Retie naar Geel. Verkeer richting Retie volgt een omleiding via Kasterlee via de Westelijke Ring (R14) - N19g - N123. De Retieseweg tussen het centrum van Geel en de Europawijk blijft in augustus wel nog bereikbaar voor lokaal verkeer in twee richtingen.

Verkeerssituatie vanaf 1 augustus

Wanneer Aquafin begin september start met de rioleringswerken, wordt het eenrichtingsverkeer aangehouden, maar over een langere afstand, vanaf de Castelsebaan tot aan de spoorweg.

Verkeerssituatie vanaf 5 september

Fietsers gebruiken fietspad aan de overzijde
Fietsers kunnen in twee richtingen langs de N118 rijden, over het fietspad aan de zijde waar niet wordt gewerkt. Enkel op de brug over het kanaal zijn de fietspaden in augustus ontoegankelijk. Vanaf de Castelsebaan worden fietsers via het sas over het Kempische Kanaal geleid.