Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vanaf 20 november mogen werknemers de vierdaagse werkweek aanvragen

Werken

Werknemers binnen de private sector krijgen vanaf 20 november de mogelijkheid om een vierdaagse werkweek aan te nemen. Dit betekent dat het voortaan mogelijk is om een voltijdse baan uitvoeren in vier dagen in plaats van vijf dagen.

Profiteren werknemers van een vierdaagse werkweek?

'Men hoopt met een vierdaagse werkweek een betere balans tussen werk en privé te realiseren. Door minder dagen te werken hebben werknemers meer tijd om dingen te ondernemen en regelen. Steeds meer werknemers krijgen te maken met een burn-out wat kan worden voorkomen door middel van een betere balans.

Meer tijd om te sporten, het huis op orde te maken of gewoon een rondje poker pelen in casino België kunnen grootste voordelen hebben voor de mentale gezondheid. Volgens onderzoek zouden medewerkers met een vierdaagse werkweek minder stress en burnout klachten ervaren.

Alleen mogelijk voor de private sector

De nieuwe maatregel komt uit de arbeidsdeal van de federale regering. Het is echter niet voor iedereen mogelijk om een vierdaagse werkweek aan te vragen. Vooralsnog blijft de regeling alleen voor de privésector beschikbaar. Mensen die binnen de publieke sector werken zullen dus niet in aanmerking komen. Dit komt doordat ze niet onder de arbeidsduurwetgeving vallen waarin de vierdaagse werkweek wordt benoemd.

Werknemers binnen de private sector vallen hier bijna allemaal onder. Vanaf deze maand kunnen deze werknemers een aanvraag voor een vierdaagse werkweek indienen. Daarnaast geldt de nieuwe regeling alleen voor mensen die voltijd werken. Mensen die bijvoorbeeld 36 uur per week werken kunnen de nieuwe regeling niet aanvragen.

Loon, pensioen en vakantiedagen

Het voordeel de nieuwe regeling is dat mensen minder dagen hoeven te werken terwijl ze hetzelfde loon en pensioen blijven behouden. De vakantieregeling wijkt wel iets af. Werknemers die voltijd werken hebben recht op vier weken vakantie, oftewel twintig dagen verlof. Zodra werknemers vier dagen per week werken hebben ze recht op 16 dagen verlof, aangezien dit overeenkomt met vier weken werken.

Andere vergoedingen kunnen wijzigen. Bepaalde bedrijven verstrekken bijvoorbeeld maaltijdcheques. Als werknemers voorheen vijf cheques per week kregen zal het worden aangepast naar vier cheques. Een maaltijdcheque wordt namelijk per gewerkte dag geboden.

Werkgevers kunnen de vierdaagse werkweek niet forceren

Het is de bedoeling dat werknemers onder de nieuwe maatregel vier langere dagen werken zodat ze de vijfde dag vrij kunnen nemen. Verder is het niet mogelijk voor de werkgever om de vierdaagse werkweek in te zetten. Werknemers kunnen dus niet verplicht worden om vier dagen in plaats van vijf dagen te werken. Om de vierdaagse werkweek in te stellen moet de werknemer een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever. Het termijn van de vierdaagse werkweek is overigens niet definitief. Het verzoek geldt voor een periode van maximum zes maanden, maar de werknemer heeft wel de mogelijkheid om het te hernieuwen.

De duur van de arbeidsdag wordt van tevoren bepaald

Zodra het verzoek door de werkgever wordt goedgekeurd, zullen de werkgever en de werknemer een overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst komt onder andere het aantal werkuren per dag vastgelegd. De werkgever en de werknemer stellen samen vast wanneer de arbeidsdag begint en eindigt. Daarnaast worden uiteraard ook rusttijden en vrije dagen in de overeenkomst afgesproken.

Werkgevers moeten weigering van het verzoek schriftelijk motiveren

Werkgevers die geen akkoord voor het verzoek geven moeten de werknemers schriftelijk op de hoogte stellen. Ze zijn ook verplicht om hun weigering te motiveren. De werkgever moet de schriftelijke weigering binnen de maand aan de werknemer leveren.

Er is overigens weinig informatie beschikbaar over geldige redenen tot weigering. Bedrijven waarbij het noodzakelijk is dat werknemers vijf dagen per week fysiek aanwezig zijn kunnen het verzoek bijvoorbeeld wel weigeren. Dit geldt onder andere voor winkels en ziekenhuizen. Bij deze bedrijven is het organiseren van een vierdaagse werkweek niet altijd mogelijk.

Wel is vastgesteld dat werkgevers hun werknemers niet mogen ontslaan op basis van hun verzoek voor de vierdaagse werkweek.' Foto rr/N.

Werken

Deel dit artikel