Alle leerlingen van het 1e tot en met het 6e leerjaar van gemeentelijke basisschool De Zandloper blijven maandag 25 en dinsdag 26 januari in thuisquarantaine.

Deze twee dagen geeft de gemeentelijke crisiscel de kans om op zeer korte termijn een coronatest te laten uitvoeren bij de leerlingen en leerkrachten die momenteel in klasquarantaine verblijven (5e en 6e leerjaar) of door het CLB zijn geïdentificeerd als hoogrisicocontact (enkele leerlingen 4e leerjaar).

Maandagnamiddag beslist de gemeente op basis van de testresultaten om de preventieve schoolsluiting al dan niet te verlengen.

Concreet betekent de beslissing van de gemeentelijke crisiscel dat de betrokken leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar vandaag nog getest kunnen worden. Een vijftigtal hoogrisicocontacten van gemeentelijke basisschool De Zandloper krijgt deze namiddag nog een telefoontje om vanavond in een afgesproken tijdsslot te worden getest in het triagecentrum van Geel.

Voor het vijfde en zesde leerjaar gaat het om alle leerlingen. Voor het vierde leerjaar gaat het uitsluitend over de hoogrisicocontacten die door het CLB werden geïdentificeerd na één besmetting in de klas.

We verwachten de resultaten van al deze testen in de loop van maandag 25 januari. Dit moet ons een scherp beeld geven van de situatie op de school, zodat we kunnen beslissen over eventuele verdere maatregelen. Op die manier kunnen we de ouders informeren over de maatregelen die gelden vanaf woensdag 27 januari.

Eén van de mogelijke beslissingen is een verplichte thuisquarantaine – inclusief coronatesten op de eerste en zevende dag – voor alle leerlingen van het eerste tot en het zesde leerjaar. Aangezien deze maatregelen verregaande gevolgen hebben voor de betrokken gezinnen, willen we maandag en dinsdag verdere informatie verzamelen en een helder beeld krijgen van de situatie.

School twee dagen dicht

Uit voorzorg beslisten we zondagnamiddag al wel om de volledige lagere school te sluiten op maandag 25 en dinsdag 26 januari. Alle ouders ontvangen een mailing met toelichting en worden hierover vanavond nog door de school opgebeld. De kleuterschool blijft wel open, aangezien deze een fysiek gescheiden werking heeft.

Kleuters die deel uitmaken van een gezin met een besmette leerling (of ander besmet gezinslid) of individueel worden geïdentificeerd als hoogrisicocontact, blijven uiteraard wel thuis. Voor deze kleuters gelden ook de quarantaineregels, ook al worden ze niet getest. Voor de andere kleuters geldt het principe van verhoogde waakzaamheid.

Waarom nu deze beslissing?

Volgens de oude teststrategie werden de leerlingen in klasquarantaine en geïdentificeerde hoogrisicocontacten pas op de zevende dag van hun quarantaineperiode getest, wat in de meeste gevallen volgende week woensdag zou zijn.

Omdat het aantal besmettingen in de basisschool De Zandloper in Rauw inmiddels al is opgelopen tot 11 leerlingen, besliste de gemeentelijke crisiscel in samenspraak met het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid om de nieuwe teststrategie voor de al geïdentificeerde hoogrisicocontacten sneller toe te passen.

Deze nieuwe teststrategie gaat normaal gezien pas maandag 25 januari in, waarbij er op de eerste dag en de zevende dag van de quarantaine wordt getest.

Het feit dat we de laatste dagen steeds meer meldingen ontvangen van besmette gezinsleden, verhoogt het risico op een uitbraak die de volledige school treft.

Veel leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hebben broertjes en zusjes in het eerste, tweede of derde leerjaar. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom we sneller actie ondernemen. Des te sneller we een helder en correct beeld krijgen van de actuele situatie, des te sneller kunnen we de juiste beslissingen nemen.

Wat op 25 en 26 januari?

'We vragen dat alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar op maandag 25 en dinsdag 26 januari zich op deze twee dagen volledig houden aan de regels die gelden voor thuisquarantaine. Het opvolgen van deze richtlijnen is in ieders belang.

Hoge besmettelijkheid

Uit de resultaten van de PCR-testen blijkt dat sommige enkele leerlingen een hoge 'viral load' hebben, wat betekent dat ze meer besmettelijk zijn dan gemiddeld. Op dit moment blijken uit deze test geen indicaties dat het in Rauw om buitenlandse varianten gaat. Dit wordt voor definitieve zekerheid evenwel verder onderzocht via genoomanalyse. '