Imec maakte vandaag de jaarresultaten van 2020 bekend. Als internationaal toonaangevend onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie realiseerde imec het voorbije jaar indrukwekkende onderzoeksresultaten in samenwerking met wereldleiders in zijn sector.

Daarnaast zette imec sterk in op het realiseren van economische en maatschappelijke impact in Vlaanderen. Dankzij de inkomsten uit internationale samenwerking realiseerde imec een verdere groei en met de opgedane kennis kon het meer Vlaamse partners bereiken dan in voorgaande jaren.

"Imec handelt vanuit vier strategische pijlers: het steeds kleiner en krachtiger maken van chiptechnologie; de implementatie van deze technologie in relevante toepassingen; exploratief en disruptief onderzoek naar duurzame digitale innovaties; en programma's die gericht zijn op het inzetten van imecs expertise ten behoeve van specifieke lokale beleidsuitdagingen," zegt Luc Van den hove, CEO van imec.

"Internationaal werken we samen met de topbedrijven en kennisinstellingen. De kennis, inkomsten en samenwerkingen die we hieruit verwerven zetten we in om impact te genereren in Vlaanderen."

Technologiekennis en leiderspositie met internationaal toonaangevende resultaten

Met wereldwijde samenwerkingen en belangrijke wetenschappelijke resultaten bevestigt imec ook in 2020 zijn positie als wereldvermaard onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie.

Zo werden er in 2020 161 nieuwe patentaanvragen ingediend en publiceerden imec-onderzoekers 1.866 wetenschappelijke papers, onder meer in leidinggevende vakbladen als Nature (14), en op toonaangevende wetenschappelijke conferenties als IEDM (27), VLSI (17) en ISSCC (5).

Vanuit internationaal leiderschap lokale impact genereren

De resultaten en kennis die imec door internationale samenwerking realiseert worden uiteraard ook ingezet in lokale innovatieprojecten die bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen in domeinen zoals slimme steden, energie, mobiliteit en logistiek, gezondheidszorg, onderwijs en industrie 4.0.

Uiteraard was er in 2020 aandacht voor enkele uitdagingen waar COVID-19 ons mee confronteert. Zo startte imec, in samenwerking met UZ Leuven en met steun van de Vlaamse overheid, de ontwikkeling van een betrouwbare en niet-invasieve SARS-CoV-2 ademtest.

De klinische proeven, die vandaag verder worden opgeschaald, tonen aan dat het virus in uitgeademde lucht effectief kan worden opvangen en door middel van chiptechnologie gedetecteerd worden, en dat met dezelfde betrouwbaarheid als de klassieke PCR-labotest.

Minister van Innovatie Hilde Crevits: "Ondanks Corona heeft imec zich als Vlaams Strategisch Onderzoekscentrum het afgelopen jaar bijzonder productief getoond.

Het onderzoekscentrum is tegelijk wereldreferentie in chiponderzoek en cruciale O&O-partner van Vlaamse bedrijven in belangrijke applicatiegebieden zoals artificiële intelligentie. De brede technologische basis van imec speelt ook zeer wendbaar in op maatschappelijke uitdagingen.

De ontwikkeling van imecs ademtest bijvoorbeeld is een knap staaltje van Vlaams innovatief onderzoek dat niemand ons heeft voorgedaan. Het is niet alleen van wetenschappelijk belang, maar heeft ook een medisch en maatschappelijk belang.

Betrouwbare zelftests zijn een belangrijke aanvulling aan de huidige vaccinatiecampagne en zullen ons op termijn ook toelaten om sneller te kunnen inspelen op de opmars van virusmutaties en nieuwe pandemieën."

Imec stelde ook kennis en tools ter beschikking voor de digitale transitie van onderwijs ('Onderwijs gaat viraal') en bedrijfsleven, stelde zijn kennis ter beschikking bij de uitwerking van de Coronalert-app en ondersteunde twee Vlaamse bedrijven bij de ontwikkeling van wearables voor social distancing op de werkvloer.

Crowdscan, een van de nieuwe imec-spin-offs, richtte zich op het real-time meten van mensenmassa's als input voor bijvoorbeeld ordediensten en druktebarometers zonder gebruik van camerabeelden, mobiele telefoons of andere privacygevoelige informatie.

Imec telde in 2020 572 regionale partners. Zo werden in 2020 12 nieuwe interdisciplinaire coöperatieve onderzoeksprojecten (imec.icon) goedgekeurd, projecten die vertrekken vanuit een concrete vraag van de Vlaamse industrie.

Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties ook bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen, en speelt een cruciale rol als partner of coördinator in verschillende impulsprogramma's van de Vlaamse overheid.

Het Mobilidata-programma, gecoördineerd door imec, schreef in 2020 een publieke aanbesteding uit om het bedrijfsleven te betrekken bij de uitrol van mobiliteitsoplossingen over heel Vlaanderen.

Ook de Vlaamse impulsprogramma's rond cybersecurity en artificiële intelligentie kwamen op snelheid na de opstart in 2019 en boekten de eerste resultaten. Zo is binnen het Vlaams AI Onderzoeksprogramma door KU Leuven en VUB/imec onderzoek verricht naar AI-gebaseerde analyse van CT-beelden van longen.

De onderzoeksresultaten werden opgenomen in het iCovid project dat zich op detectie van longschade door COVID-19 richt en nu verdergezet wordt met Europese subsidies.

Imec.istart, imecs acceleratieprogramma voor jonge technologie-start-ups, kende een verdere groei en bereikt meer beloftevolle bedrijven dan ooit tevoren.

Uit alle inzendingen werden in 2020 27 nieuwe start-ups geselecteerd voor het begeleidingstraject. Imec heeft ook een zeer actieve spin-off-werking die in 2020 onder andere leidde tot de oprichting van vijf nieuwe spin-offs: Shavatar, Deltaray, BiFast, Crowdscan en Lopos. Imec.xpand, ten slotte, investeerde in 2020 11,5 miljoen euro in start-ups die steunen op imec-technologie, wat het totaal aantal participaties in de imec.xpand portfolio op 12 brengt.

2020 in imec cijfers

Tenslotte presenteert imec ook gezonde cijfers en een verdere groei in 2020. Dankzij een toename van de inkomsten, veelal uit internationale samenwerkingen, groeide imec in 2020 met 6,3% naar een omzet van 680 miljoen euro.

72,6% van deze in 2020 gerealiseerde inkomsten komt uit samenwerkingsakkoorden met de Vlaamse en internationale industrie. Daarnaast haalde imec ook 44 miljoen euro inkomsten uit door de EU gesubsidieerde projecten.

Tot slot ontving imec 109,6 miljoen euro structurele financiering als een van de vier strategische onderzoekscentra van de Vlaamse overheid.

Enkele imec-cijfers uit 2020

680 miljoen euro omzet
4.557 medewerkers, 94 nationaliteiten
161 nieuwe patentaanvragen
1.866 wetenschappelijke publicaties
5 nieuwe spin-offs (komt op een totaal van 121 spin-offs)
27 nieuwe start-ups die werden geselecteerd voor het imec.istart acceleratorprogramma

Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.