Natuurpunt is begonnen met het plaatsen van een vast schapenraster in natuurgebied Bels Broek en Heide in Geel.

Er zullen 4 begrazingsblokken komen zodat een kleine groep schapen afwisselend in een ander blok geplaatst kan worden. In het schapenraster worden poorten voorzien om de schapen in en uit te brengen, maar ook kleine poortjes voor de wandelaars.

Enkele jaren geleden probeerde Natuurpunt reeds begrazing met een schaapskudde binnen een verplaatsbaar flexiraster. Spijtig genoeg werden er enkele schapen aangevallen door loslopende honden en daardoor werd het begrazingsproject stopgezet.

Nu komt er een vast raster, maar het blijft belangrijk om honden aan de leiband te houden.

Tot de 19e eeuw werd heide meestal begraasd met schapen, maar ook vandaag wordt schapenbegrazing meer en meer toegepast als natuurbeheermaatregel. Daarmee kan er gezorgd worden dat boom- en struikopslag verminderen en onder controle gehouden worden.

De schapen zorgen ook voor open plekken zand waar zandbijtjes (bijvoorbeeld de heel zeldzame harkwesp die in Bel nog voorkomt) hun woongebied hebben. Recent werden op sommige plaatsen de duinen met behulp van een paard geëgd om het dik tapijt aan (exotisch) mos, het grijs kronkelsteeltje, te verstoren.

Ook bij het breken van dat mostapijt zullen de schapen helpen, zodat het zaad van de struikheide kan kiemen.

Deze werken kaderen binnen het Life+ project Grote Netewoud en kregen een Projectsubsidie Natuur Bels Broek en Heide 2018 vanuit de Vlaamse Overheid.'  Foto Marc Verachtert/N.