Sinds 1 september 2005 is elke schoolomgeving in België voorzien van een zone 30 om de snelheid van de verkeersstroom te verlagen, wat zou leiden tot minder en minder ernstige ongevallen.

Dit gebeurt ofwel met vaste borden, ofwel met dynamische borden die oplichten wanneer de school begint en eindigt. In Herenthout werd in de drie schoolomgevingen een variabele zone 30 met dynamische borden ingevoerd.

Zoals opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan en in het kader van het traject 'Verkeersveilige gemeente' besliste het schepencollege onlangs om de bestaande variabele zone 30 in de schoolomgevingen te wijzigen in een vaste zone 30.

Studies wijzen immers uit dat de impact van een dodelijke aanrijding tegen 30 km/u aanzienlijk minder is dan bij 50 km/u en 70 km/u.

Concreet wil dit zeggen dat de variabele zone 30-borden in Herenthout voortaan permanent zullen branden.