U bent hier

VDAB en Agentschap Integratie en Inburgering ondertekenen samenwerkingsakkoord voor provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen
15.05.2018 - 14.06u
Door: Mark Jaspers

VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering bevestigen hun samenwerking in een regionale overeenkomst. Doelgroep zijn alle anderstalige werkzoekenden die wettig verblijven in de provincie Antwerpen, met uitzondering van de stad Antwerpen.

In navolging van de ondertekende centrale samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) van 2016 worden er in de verschillende provincies regionale samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Hierbij worden lokale afspraken gemaakt en wordt de centrale overeenkomst verder geconcretiseerd.

In de provincie Antwerpen werkt VDAB samen met 2 partners die het inburgeringsprogramma aanbieden: Atlas voor de stad Antwerpen en het Agentschap Integratie en Inburgering voor de provincie Antwerpen (met uitzondering van de stad Antwerpen). De samenwerkingsovereenkomst met Atlas werd in oktober 2017 ondertekend. Nu volgt de overeenkomst met het AgII. De samenwerkings-overeenkomst geldt voor een periode van 4 jaar.

Integratie door werk

Het centrale principe in deze samenwerkingsovereenkomst is 'integratie door werk'. Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: "Werk hebben is een grote stimulans voor integratie. Ons actieplan 'integratie door werk' richt zich dan ook prioritair op een snelle activering.

Nieuwkomers waarvan wordt ingeschat dat ze snel kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, hoeven niet te wachten op andere integratie-initiatieven. Uiteraard blijft het de bedoeling om Nederlands te leren als omgangstaal, maar voor deze groep kan dit tijdens het werk of tijdens de opleiding. Om de integratie te bevorderen stappen we af van 'eerst Nederlands leren en dan pas begeleiding/opleiding krijgen' voor nieuwkomers met een duidelijk arbeidsmarkt potentieel."

Maatwerk

Verder is er het principe van maatwerk: het AgII engageert zich om een behoeftedekkend aanbod Nederlands voor Anderstaligen (NT2) en Maatschappelijke Oriëntatie te voorzien en de vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Regierollen

Daarnaast worden er ook duidelijke afspraken gemaakt rond de respectievelijke regierollen: VDAB als regisseur voor het arbeidsmarktbeleid en het AgII als regisseur van het inburgerings- en NT2-beleid.

Wisselleermomenten

Er worden wisselleermomenten georganiseerd voor de medewerkers van de beide organisaties om elkaars werking en aanbod beter te leren kennen. Er wordt ook projectmatig samengewerkt en de nieuwe samenwerking zal geëvalueerd worden en indien nodig verbeterd.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image

Onze partners

Webdesign door Intracto