Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april één van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties binnenrijdt, zal worden aangesproken op zijn veilig gedrag.

Morgen is het wereldveiligheidsdag. De leden van Belgian Waste-to-Energy sensibiliseren voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen.

28 april : concrete actie op de stortvloer

IOK Afvalbeheer heeft geen verbrandingsinstallatie, maar we verruimen de actie naar al onze verwerkingsinstallaties met een stortbunker/stortvloer.
Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april afval komt aanleveren, wordt door een medewerker van de site beoordeeld op zijn/haar veilig gedrag.

Aan de hand van een flyer met 'goede' en 'foute' foto's wordt duidelijk gemaakt welke aspecten van het gedrag prima in orde waren en waar nog verbetering mogelijk is. Iedereen wordt beloond met een kleine attentie, ook diegene die nog geen 'foutloos parcours' aflegt. Wie (nog) niet in orde was, komt te weten hoe het in de toekomst beter kan.

Omdat het de doelstelling is om zoveel mogelijk chauffeurs een 'goed rapport' te geven op 28 april, werd ook ingezet op sensibilisering en informatie.

Veiligheid bestendigen

Tijdens de actie wordt gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen. Hier zal extra aandacht besteed worden in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden.

2000 chauffeurs op één dag

Er zijn in België 14 verwerkingsinstallaties die restafval van burgers en bedrijven verwerken. Per jaar gaat het om 2,8 miljoen ton afval dat wordt aangeleverd. Op één dag rijden zo'n 2000 vrachtwagens één van deze installaties binnen om afval te lossen.

Elk van de installaties heeft een eigen werkwijze voor aanlevering van afvalstoffen, maar overal gelden strenge veiligheidsregels. Toch stellen preventie- en veiligheidsmedewerkers vast dat de veiligheid toch nog te vaak in het gedrang komt.

IOK Afvalbeheer

IOK Afvalbeheer zorgt voor een geïntegreerde afvalbehandeling in de Kempen, voor een bevolking van meer dan een half miljoen inwoners. De focus ligt al meer dan 25 jaar op afval voorkomen en een duurzaam materialenbeheer. Dit afvalbeleid, met een doorgedreven selectieve inzameling en veel aandacht voor communicatie, wierp zijn vruchten af.

De Kempense gemeenten hebben de laagste restafvalcijfers en de hoogste recyclagegraad in Vlaanderen. IOK Afvalbeheer is een pionier op vlak van selectieve inzameling, in 1990 startte de aparte ophaling van organisch afval, zeer snel gevolgd door papier en verpakkingsafval.

Door de inzet van vrijwillige compostmeesters ligt het percentage thuiscomposteerders ook hoog in de regio, zo'n 40% van de gezinnen composteren hun keuken- en tuinafval zelf.

IOK Afvalbeheer beheert een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie (MBS) voor restafval. De eigen composteringsinstallatie met voorvergisting produceert compost en groen aardgas.

Belgian Waste-to-energy groepeert alle Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,8 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen.

Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen. Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten. www.bw2e.be