[pic=5_1292011177.jpg]Vrijdagnamiddag hebben de verschillende partners in veiligheid een protocol met het Sint-Elisabethziekenhuis ondertekend om de veiligheid van de patiënten, de bezoekers en de medewerkers te waarborgen.Het agressieprotocol kwam tot stand in overleg met het stadsbestuur, de procureur des Konings te Turnhout, de directie van het ziekenhuis en de Lokale politie Neteland. In het protocol wordt de samenwerking omschreven tussen de verschillende partners die zich verbinden tot de volgende doelstellingen:- Beschermen van de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en patiënten- Slachtoffers van strafbare feiten opvangen en beschermen- Maatregelen nemen tegen daders om agressie te doen ophouden- Aanpak van agressie die weerslag heeft op de goede werking van het ziekenhuis- Afspraken voor gerichte acties- Informatieuitwisseling.De medewerkers, de patiënten en de bezoekers van het ziekenhuis worden soms geconfronteerd met agressie. Dronken patiënten die het bont maken op de spoeddienst , diefstal uit de kamers van patiënten en verbale agressie tegenover het personeel zijn problemen die kunnen voorkomen. Iedereen reageert er anders op. Het protocol moet duidelijk maken hoe de aanpak verloopt en op wie men kan rekenen.De volgende dagen gaan we hier op de website dieper in op het nieuwe veiligheidsprotocol.