Maandag zal de Nationale Veiligheidsraad bijeen komen, dat is vroeger dan gepland. Normaal had de Veiligheidsraad pas vrijdag moeten doorgaan.

"Doel: bekijken of er aanvullende nationale maatregelen genomen moeten worden", zegt premier Sophie Wilmès (MR).

In Antwerpen wordt er momenteel een crisisoverleg gehouden over de alarmerende situatie daar. (VRTNWS)