Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veiligheidsverificaties defensiepersoneel uitgebreid: “Veiligheid van Defensie en gehele samenleving garanderen”

De Commissie Binnenlandse Zaken heeft vandaag ingestemd met het uitbreiden van de veiligheidsverificaties van het defensiepersoneel, op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder.

Na goedkeuring door het federale parlement zal al het defensiepersoneel – militairen én burgers - voortaan worden onderworpen aan een veiligheidsverificatie vooraleer het aan de slag kan bij Defensie.

Daarnaast zal het personeel ook om de vijf jaar een dergelijke verificatie moeten ondergaan. “Met de uitbreiding verzekeren we ons ervan dat Defensie over het meest geschikte personeel beschikt, in het belang van de veiligheid van de hele samenleving.” (mil)

Deel dit artikel