Veiling Hoogstraten houdt vandaag haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met haar voltallig
ledenbestand. En ze kan van de gelegenheid gebruik maken om over 2014 relatief goede cijfers voor te leggen.

Veiling Hoogstraten sluit het boekjaar af met een productomzet van € 193 milj. of 10,5% (19 milj.€) hoger dan in 2013 met een omzet van € 174 milj. Hiermee wordt zowel op omzetvlak als op vlak van volume (150.000 ton) een nieuw record gevestigd. De volumetoename was zowel het gevolg van uitbreidingen bij bestaande telers als van instroom van nieuwe - hoofdzakelijk Nederlandse - telers; dit laatste vooral bij paprika.

Veiling Hoogstraten heeft een beperkt productenpakket: de omzet wordt voor 50 % gevormd door aardbeien en een beperkt deel kleinfruit, onder andere blauwe bes en kiwibes; de andere 50 % bestaat uit groenten, voornamelijk de glasgroenten tomaten en paprika. Bij tomaten kende Veiling Hoogstraten in 2014 een verdere groei – en omschakeling – naar specialties. Deze omslag zal in 2015 nog intenser verder gezet worden.

Aardbeien maakten een goede en tomaten een redelijke gemiddelde jaarprijs; paprika en
komkommer scoren in 2014 duidelijk minder goed.
Het voorjaar werd gekenmerkt door zomers weer met vroege producties en over heel de lijn zwakke prijsvorming. Hierdoor werd er bij het begin van de zomer aangekeken tegen substantieel lagere middenprijzen.

De zomer was Belgisch - koel en nat - hetgeen zorgde voor de afwezigheid van productiepieken en een betere prijsvorming bij aardbeien. Tomaten kenden in juli wel een productietop met als dieptepunt heel wat onverkochte volumes eind juli, begin augustus. Verder in augustus herstelde de tomatenmarkt zich echter opvallend vlot. Voor paprika waren mei en juni weliswaar nog goede maanden, de tweede jaarhelft was bepaald zwak te noemen. Ondanks de Russische boycot begin augustus tegen EU-groenten en -fruit werd het najaar voor tomaten ronduit goed; ook de gevreesde lage prijzen bij de aardbeien – ingevolge toenemende volumes – bleven uit en het werd één van de beste najaren sinds lang.

Het eindresultaat voor Veiling Hoogstraten in 2014 is zeker a-typisch te noemen in een jaar waar gemiddeld gezien minder goede resultaten geboekt werden.
Veiling Hoogstraten hoopt deze positieve lijn in 2015 te kunnen doortrekken. Daartoe wordt onder meer ingezet op het aantrekken van ervaren personeel, diepte-investeringen in infrastructuur, verkenning van de markt, directe communicatie met producenten en klanten en het verder uitkristalliseren van de eigen identiteit.