De trage verbinding tussen de Wiekevorstseweg en de Rode-Leeuwstraat is een lang, smal paadje. Nochtans gebruiken vele fietsers en voetgangers dit op weg van en naar school, de jeugdbeweging, speelterreintjes en de begraafplaats.

Dit kan vlotter en veiliger. Daarom verbreedt de stad het pad aan de begraafplaats van één naar tweeënhalve meter. Dat gebeurt dit najaar.

Deze vrijdag 3 september vinden er al voorbereidende werken plaats. Deze werkzaamheden duren een dag.

Tijdens de werkzaamheden is het volledige pad naast de begraafplaats afgesloten.

Om de doorsteek te kunnen verbreden, moeten immers drie bomen geveld worden. Het gaat om een berk, een lork, een spar. Om veiligheidsreden vellen we ook twee afgestorven fijnsparren die zijn aangetast door de schorskever. Er komen drie nieuwe inheemse loofbomen in de plaats.

De stad wil zo de speelpleinen in de buurt beter bereikbaar maken. Ook versterkt de stad op deze manier het netwerk van trage wegen in de buurt. Bovendien brengen de werken meer groen en sereniteit op de begraafplaats.'

De actie kadert dus in het speelruimteplan, het netwerk trage wegen en het masterplan voor de begraafplaats van Morkhoven. De verbreding gebeurt enkel aan de begraafplaats, omdat de stad geen eigendom heeft op de rest van het pad.