Van 30 juni tot 29 juli loopt een openbaar onderzoek naar de realisatie van een uitgebreid bouwproject in de dorpskern van Ginderbuiten.

Een projectontwikkelaar wil de gebouwen van het voormalige café Rotonde en de aanpalende woning afbreken. Opgeteld geeft dit een totale perceelbreedte van 50,4 meter.

De bestaande gebouwen moeten volgens het aanvraagdossier plaats ruimen voor een langgerekt nieuwbouwproject dat – met uitzondering van de verplichte 3 meter afstand tot beide perceelsgrenzen - vrijwel de volledige perceelbreedte omvat.

In totaal voorziet het project 19 appartementen. De vereiste parkeerplaatsen wil de eigenaar bovengronds voorzien met 15 carports en 9 niet-overdekte parkeerplaatsen.

De benedenverdieping van het project gaat tot 17 meter diep. De nokhoogte bedraagt 6,5 meter, goed voor twee verdiepingen. De bovenste derde verdieping springt achteruit en wordt afgewerkt met een plat dak.

Het project is opgedeeld in drie aan elkaar gesloten bouwvolumes. De verbinding tussen de drie volumes wordt telkens gemaakt met verticale tussendelen waarin de gemeenschappelijke trap en lift is voorzien. Het middelste volume ligt twee meter dieper op het perceel.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 30 juni tot 29 juli. Tijdens het openbaar onderzoek kan je enkele dossierstukken eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021062780).

Het volledige dossier, behoudens auteursrechtelijk beschermde plannen, kan digitaal opgevraagd worden bij de dienst omgeving. De auteursrechtelijk beschermde plannen zijn enkel digitaal beschikbaar mits voorafgaande toestemming van de architect en/of aanvrager.

Indien het niet mogelijk is om deze plannen digitaal te bezorgen, kan je ze steeds na afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving in 't Getouw, Molenhoekstraat 2.

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.