Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vergunningsaanvraag eerste fase Zillelande Mol ingediend

CORES Development diende een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van de eerste fase van het project Zillelande.  Dit deel van de ontwikkeling omvat 4 woongebouwen met in totaal 86 appartementen én de aanleg van het publieke groenpark van 1 hectare. Het aanvraagdossier werd volledig en ontvankelijk verklaard.

Omdat er in 2022 door de deputatie van de provincie Antwerpen een verkavelingsvergunning werd afgeleverd, is een openbaar onderzoek voor deze aanvraag niet vereist. Uiterlijk midden april beslist het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag.

De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren ’70 verdween de fabriek en raakte de site grotendeels in verval. De volledige zone staat op het gewestplan rood ingekleurd, waardoor zowel wonen, handel, bedrijvigheid als openbare diensten en groene ruimte tot de mogelijke functies behoren.

Duurzame woonbuurt

De nieuwe eigenaar kreeg in 2022 een verkavelingsvergunning om de site te transformeren tot één van de meest duurzame en strategisch gelegen woonbuurten van de Kempen, met op termijn 9 woongebouwen en 350 wooneenheden. De ambities op vlak van energie, water, ecologie en biologische diversiteit zijn groot.

Naast het publieke groenpark van 1 hectare omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorzieningen via aardwarmte, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens.

Het publieke groene park met een natuurlijke parkvijver en talrijke speel- en ontmoetingsplekken wordt na de realisatie overgedragen aan het gemeentebestuur. Doorheen het park loopt een trage (fiets)verbinding tussen de Keirlandse Zillen en Groeneweg. Deze kan toekomstig doorgetrokken worden naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens.

Creatieve architectuur

Tijdens het  intensieve voortraject en bij het verlenen van de verkavelingsvergunning werd door het gemeentebestuur onder meer op architecturaal vlak de lat hoog gelegd. Naast creativiteit en variatie in de architecturale ontwerpen moeten de verschillende woongebouwen een samenhangend en harmonieus geheel vormen.

De huidige aanvraag zal nu aan deze eisen getoetst worden.  De hoogte van de woongebouwen van de eerste fase varieert van 3 (1 gebouw) tot 4 bouwlagen (3 gebouwen). Parkeren gebeurt – met uitzondering van een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers – volledig ondergronds. Zo zijn er 87 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, aangevuld met ondergrondse en bovengrondse fietsenstallingen.

Realisatie in fases

De realisatie van het project verloopt in verschillende fases. Nog dit jaar wil CORES Development starten met de eerste fase: de bouw van de eerste vier woongebouwen aan de westelijke zijde én de aanleg van het publieke park. Deze fase strekt zich uit tussen de Keirlandse Zillen en de Groeneweg. De volgende fase, met onder meer de woontoren met 12 bouwlagen als blikvanger, omvat 5 gebouwen die onder meer een kinderdagverblijf en ruimte voor vrije beroepen zullen voorzien, en zal pas later dit jaar aangevraagd worden.'

Keirlandse Zillen, Mol, België

Deel dit artikel