Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vergunningsaanvraag SCK CEN Mol voor productiefaciliteit kankerbestrijding

SCK CEN

SCK CEN wil een nieuwe productiefaciliteit voor medische radio-isotopen bouwen. Nog tot en met 3 februari loopt hiervoor een openbaar onderzoek. 

De bouw van het zogeheten CRF-gebouw betekent een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen kanker. Het gaat om een vergunningsaanvraag voor een inrichting van klasse IIA. Dat is dezelfde categorie als de universitaire ziekenhuizen in ons land.

SCK CEN zet de opgebouwde nucleaire expertise volop in voor de strijd tegen kanker. Zo speelt de BR2-reactor van het nucleaire onderzoekscentrum al sinds jaar en dag een cruciale rol in de productie van medische radio-isotopen. Dat zijn radioactieve stoffen die in de nucleaire geneeskunde gebruikt worden voor diagnose en behandeling van kanker.

Een gloednieuwe productiefaciliteit voor isotopen en een stap richting farma

De bouw van de gloednieuwe productiefaciliteit ‘Centrale Radio-chemische Faciliteit’  betekent opnieuw een belovende stap in de strijd tegen kanker. Het CRF-gebouw zal namelijk een prominente rol spelen in de productie van therapeutische radio-isotopen en radiofarmaca, de toekomst van doelgerichte kankerbehandelingen.

Tijdens zo’n behandeling wordt een radio-isotoop via een dragermolecule heel precies naar de kankercellen gebracht om ze heel lokaal aan te vallen en het DNA van de tumorcel te verstoren. Gezond weefsel blijft bij een doelgerichte behandeling grotendeels onaangetast.

Dankzij CRF verzekert SCK CEN de levering van medische isotopen voor zowel onderzoek naar nieuwe radiofarmaca in klinische studies als voor therapie in ziekenhuizen. Zo levert CRF tegen 2025 jaarlijks Lutetium-177, een beloftevol isotoop in de strijd tegen prostaatkanker en neuro-endocriene kankers, voor de behandeling van meer dan 15.000 kankerpatiënten in Europa.

De installatie is ook voorzien op de verwerking van veelbelovende isotopen van de volgende generatie zoals Terbium-161, eveneens gebruikt bij prostaatkanker en neuro-endocriene kankers.

Naast levering van radio-isotopen zal CRF ook fungeren als pilootfaciliteit waarin nieuwe productieprocessen die op laboschaal werden ontwikkeld, kunnen opgeschaald worden tot betrouwbare commerciële processen volgens ‘goede manier van produceren’ (GMP). Een stap richting farma dus.

Hoe zal het CRF-gebouw eruit zien?

Het CRF-gebouw zal uit twee zones bestaan. In een eerste, ‘gecontroleerde zone’ zullen een aantal clean rooms voorzien worden. De productie van isotopen gebeurt in deze clean rooms, in speciale radiofarmaceutische ‘hot cells’ die een zeer zuivere omgeving garanderen zoals vereist voor de vervaardiging van farmaceutische producten.

Verder zullen er in deze zone ruimtes voorzien worden voor het verpakken van de producten, ruimtes voor afvalbeheer en radiologische laboruimtes voor controles en voorbereidingen. 

Een tweede zone omvat bureelruimtes, sanitair, een vergaderruimte en een chemische laboruimte voor voorbereidingen.

Klasse IIA-installatie

CRF is ingedeeld als een klasse IIA-installatie. Dat is dezelfde categorie als de universitaire ziekenhuizen in België.

SCK CEN

Deel dit artikel