Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verhalen 15 Kapellekens Mol komen tot leven op beschermde erfgoedsite

Dinsdagavond maakten de aanwezigen in de parochiezaal van Achterbos in primeur kennis met de toekomst van de 15 Kapellekens. Het schetsontwerp voor de site werd voorgesteld en besproken. Het ontwerp vertrekt vanuit het bewaren en versterken van de eigenheid van deze unieke en beschermde site. 

Wie de 15 Kapellekens in Achterbos in Mol bezoekt, ervaart de rust van deze bijzondere historische plek. Het intieme reliëfrijke bos met open plekken vormt de perfecte achtergrond voor de kapelletjes. Om de eigenheid van de site te bewaren en zelfs te versterken, nam het gemeentebestuur samen met Stichting Kempens Landschap het studiebureau Plot in de hand. Zij maakten in overleg met buurtbewoners een ontwerp op om de omgeving van de 15 Kapellekens een mooie toekomst te geven waar iedereen van kan genieten. Deze week stelde Plot het definitieve schetsontwerp voor aan de buurt.

 Participatietraject

Buurtbewoners werden op drie momenten uitgenodigd om mee na te denken over het ontwerp. Dit participatietraject maakt deel uit van het Leader Oost plattelandsproject ‘Onthaasten en ontmoeten aan de 15 Kapellekens’, dat Stichting Kempens Landschap samen met het lokaal bestuur van Mol uitwerkt. Eerder deze week vond het derde ontmoetingsmoment plaats in de parochiezaal van Achterbos. De deelnemers kregen in primeur het definitieve schetsontwerp waaraan ze zelf hadden bijgedragen te zien. De presentatie van deze avond kan je bekijken op www.gemeentemol.be/15kapellekens.

Respectvol openstellen

Dé uitdaging voor de 15 Kapellekens is hoe de site te vernieuwen zonder inbreuk te doen aan de serene en biologisch waardevolle omgeving. Om de beleving van de Kapellekens in het bos niet te verstoren, zullen extra struiken het zicht onttrekken van de nabijgelegen huizen. Bij de helling in de bestaande open ruimte voor de kapelletjes ontstaat er een strook heide. In het reliëfrijke bos nabij de hoofdkapel integreren we avontuurlijke spelelementen.

De dichte omgeving van de 15 Kapellekens willen we allereerst ontrommelen, zodat het beeld van de kapelletjes zo puur mogelijk wordt. Daarna komen er stijlvolle en passende ontdek- en beleefplekjes op strategische locaties met zitelementen en infoborden met multimediale beleving via QR-codes. De Heilige Kruiskapel krijgt een respectvolle maar eigentijdse installatie waardoor bezoekers boodschappen van bezinning en rust voor elkaar kunnen achterlaten in een permanente lichtprojectie. In het boslandschap is er ruimte voor een extra rustplek die de vorm kan krijgen van een kunstzinnig zitelement dat verwijst naar de vorm van de veertien statiekapelletjes.

Recreanten en toeristen ontdekken de Kapellekens in de toekomst langs een uitgestippelde wandelroute van 1,6 km die start en eindigt aan de kerk van Achterbos, waar parkeergelegenheid is. Onderweg wijzen nieuwe paaltjes de weg en geven ze enkele leuke weetjes en opdrachten mee aan de bezoekers. Op verschillende locaties komen er herkenningspalen die bezoekers welkom heten in het gebied.

Een gedeelte van de paden wordt heraangelegd zodat ook rolstoelgebruikers er vlot gebruik van kunnen maken. Om onnodig verkeer te weren, worden er enkele wegen geknipt, uiteraard zonder de toegankelijkheid van woningen of private eigendommen in gevaar te brengen.'

Realisatie

Dit ambitieuze plan moet nog een heel traject doorlopen voordat we effectief met de werken kunnen starten. Zo zal er waarschijnlijk een natuurbeheerplan opgemaakt worden dat de nieuwe visie  juridisch verankert. Om met het schetsontwerp aan de slag te gaan, zal de gemeente samen met Stichting Kempens Landschap een studiebureau aanstellen om de plannen verder uit te werken en de werken aan te besteden. Die zullen gefaseerd verlopen, met hopelijk een eerste fase in 2023.'

Deel dit artikel