Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verhoogde parkeertarieven in Mol vanaf 1 februari

Vanaf 1 februari gelden voor het Mol Centrum aangepaste parkeertarieven voor de betalende zones. De stijging beperkt zich tot 0,1 euro per uur. Het bedrag dat je betaalt wanneer je geen parkeerticket neemt, de tijdsduur verstreken is of je parkeerschijf niet (correct) gebruikt, stijgen niet.

Daarnaast besliste de gemeenteraad om voor de toekomstige parkeertarieven een jaarlijkse indexering in te bouwen, afhankelijk van de stijgende levensduurte.

Op maandag 19 december besliste de gemeenteraad over de budgetten van 2023. Door de fors gestegen levensduurte en de loonindexaties van het afgelopen jaar moest ook het gemeentebestuur noodgedwongen op zoek naar besparingsmaatregelen en extra inkomsten.

De gemeenteraad besliste om de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet te verhogen, zodat onze inwoners gevrijwaard blijven van een algemene belastingverhoging. Wél pasten we de prijzen aan van verschillende tarieven voor onze dienstverlening, zodat de tarieven hiervoor in lijn blijven met de indexering.

Nieuwe uurtarieven

Voor het betalend parkeren betekent dit een stijging met 0,1 euro per uur. Dit betekent dat het tarief voor de betalende centrumparkings (Rondplein, ‘t Getouw, Markt, Sint-Pieter) wordt aangepast van 0,7 naar 0,8 euro per uur. Het tarief op de centrale winkelas stijgt voor het eerste uur van 1 naar 1,1 euro. Voor het tweede uur stijgt het tarief van 1,4 naar 1,5 euro. Ook na deze aanpassingen behoren onze parkeertarieven nog altijd tot de goedkoopste van gelijkaardige gemeenten en steden in de regio.

Gratis Kwartiertje

Het Gratis Kwartiertje blijft behouden. Dit betekent dat je met deze specifieke parkeerschijf in alle betalende zones een kwartier gratis mag parkeren. Elke nieuwe inwoner krijgt een Gratis Kwartiertje op de bevolkingsdienst. Een extra Gratis Kwartiertje aankopen kan aan onze informatie- en onthaalbalies in ’t Getouw en welzijnssite Ten Hove, alsook op onze dienst toerisme. De prijs voor deze parkeerschijf stijgt vanaf 1 februari van 1 naar 1,1 euro.

Bewonerskaarten

Bewoners in betalende zones of zones waar het gebruik van de parkeerschijf geldt, kunnen een bewonerskaart aanvragen. Hiermee krijgen ze de mogelijkheid om hun auto voor onbeperkte tijd op een aantal locaties in het Centrum te parkeren. Deze optie is bedoeld voor centruminwoners die niet over een eigen private parkeerplaats beschikken. Voor het afleveren en beheren van deze bewonerskaarten wordt een jaarlijkse vergoeding aangerekend. De gemeenteraad besliste om deze tarieven aan te passen van 50 naar 55,60 euro voor de eerste bewonerskaart, en van 75 naar 83,50 euro voor de tweede bewonerskaart.'

Deel dit artikel