U bent hier

Verkaveling Haaksstraat: "Terugkoop percelen bevestigt beleidskeuze van bosbehoud"

Mol
19.10.2021 - 12.08u
Door: Herman Gezelle

Met de aankoop van 4 grondpercelen tussen de Berkvenstraat en de Haaksstraat bevestigt het gemeentebestuur formeel de beleidskeuze voor bosbehoud.

'Het gemeentebestuur koopt in totaal 16.160 m² woongebied van IOK terug, zo besliste de gemeenteraad op maandag 18 oktober.

IOK ontvangt dezelfde grondprijs als de verkoopsom die zelf betaald werd in 2014. De terugkoop betekent dat er definitief een streep wordt gezet onder de realisatie van een grote verkaveling van 3,9 hectare in het verlengde van de Berkvenstraat en Haaksstraat. Om de oorspronkelijk geplande 83 woongelegenheden te creëren moest het volledige bosgebied gekapt worden.

Start in 2014

In 2014 verkocht het gemeentebestuur 4 grondpercelen aan IOK – in totaal goed voor 16.160  - in het verlengde van de Berkvenstraat en Haaksstraat. De percelen staan rood ingekleurd op het gewestplan en liggen dus in woongebied. In samenwerking met verschillende private grondeigenaars kreeg IOK de opdracht om een verkaveling te ontwikkelen met nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen.

Verdwijnen bos

Het eerste verkavelingsontwerp was goed voor in totaal 83 woongelegenheden, maar betekende meteen ook het volledig verdwijnen van het bestaande bos. De totale projectoppervlakte bedroeg 3,9 hectare.

Na een definitieve weigering van het eerste verkavelingsontwerp door de Deputatie van de provincie Antwerpen in mei 2015 diende IOK in het voorjaar van 2017 een bijgestuurd verkavelingsontwerp in. Het nieuwe ontwerp bevatte 91 woongelegenheden.

Intrekken verkavelingsaanvraag

Dit nieuwe ontwerp leidde tot het indienen van verschillende petities en meer dan 1.000 bezwaarschriften. Na inhoudelijke analyse van de bezwaarschriften kwam het gemeentebestuur tot de conclusie dat bijkomend onderzoek vereist was naar de waterhuishouding en mobiliteit. Als volgende stap trok IOK ook de bijgestuurde verkavelingsaanvraag in.

Groene as beschermen

De afgelopen jaren maakte het gemeentebestuur meermaals duidelijk dat de centraal gelegen groene as met meerdere bossen (Galbergen - Rollekens - Vijftien Kapellekens) maximaal gevrijwaard moet blijven. De bossen tussen de Berkvenstraat en de Haaksstraat liggen vlakbij de Galbergen en maken deel uit van deze groene long.

Naar aanleiding van deze nieuwe beleidsvisie ging het gemeentebestuur in overleg met IOK. Finaal besliste de gemeenteraad dat we de gronden die in 2014 aan IOK verkocht werden om de verkaveling mogelijk maken, terugkopen aan dezelfde prijs. De totale investering voor de terugkoop bedraagt 969.600 euro.'
Meer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto