U bent hier

'Verkavelingskoorts in Sint- Dimpna'

Geel
13.07.2018 - 15.02u
Door: Herman Gezelle

Heel veel ruchtbaarheid is er nog niet aan gegeven, maar in Sint- Dimpna (Laar, Laarsveld, Lemersveld) heeft de verkavelingskoorts toegeslagen, volgens een werkgroeop.

'Binnenkort wil men namelijk ongeveer 2,8 ha verkavelen van een 10 ha groot binnengebied', weet Anjes Daems. 'Op zich is daar niets mis mee want dit ligt binnen de ring en die ruimte is voorbehouden voor wooneenheden. Het onmogelijke van dit ontwerp is echter de indeling, de mobiliteit en de woondichtheid.

Laten we beginnen met de mobiliteit.

Ten eerste heeft m'n deze verkaveling opgedeeld in twee afzonderlijke loten, nl een noordelijk en een zuidelijk deel. Op deze twee loten samen zullen in totaliteit 113 wooneenheden komen.

Alle verkeer van het noordelijke deel (hier komen 75 van de 113 wooneenheden) wordt via het Lemersveld richting Centrum gestuurd waar het zich dan maar een uitweg moet zoeken.

We weten allemaal dat het centrum van Sint- Dimpna reeds meer dan verzadigd is met intensief én zwaar autoverkeer en toch gooit men er nog maar eens een groot aantal bovenop. Dit is niet alleen een aanslag op de al zo vervuilde lucht van die schoolomgeving, het is ook nog eens uiterst gevaarlijk voor onze zwakke weggebruikers, vooral onze kinderen.

De stedelijke Basisschool De Burgstraat, de Saio school, de Basisschool Sint-Dimpna, het SintDimpnacollege en andere bevinden zich allemaal ten noorden van deze nieuwe verkaveling.

Ouders durven thans hun kinderen al niet met de fiets naar school sturen en kiezen dan maar voor de auto om ze veilig aan de schoolpoort af te zetten.
En laat ons hier ook Home Laarsveld niet vergeten.

Door extra verkeer naar het noorden te sturen, wordt het de bewoners van Home Laarsveld nog moeilijker gemaakt om zich op een veilige manier buiten het Home te begeven.

Een nieuwe verkaveling brengt ook heel wat jonge gezinnen met zich mee. Kinderen en ook volwassenen die allen behoefte hebben aan een veilige en comfortabele verkeerssituatie.

En toch wil de verkavelaar nu nog meer auto's richting Sint – Dimpna sturen.
Begrijpe wie begrijpen kan. Wij verwijzen hier dan ook naar een actueel pijnpunt: nl het dagelijkse verkeersinfarct op het Sint-Dimpnaplein, met alle gevolgen van dien.
Dus graag veilige fietspaden.

De auto's kan men bij voorkeur van het Lemersveld naar het Laar sturen. Deze weg kan dan later ook gebruikt worden als basis voor een ander deel van het nog te verkavelen gebied.

Indeling van de verkavelingen en dichtheid.

Men heeft in dit project twee afzonderlijke en volledig van elkaar gescheiden gebieden gecreëerd. Het zuidelijke deel waar m'n 35 WE/ha voorziet en het noordelijke deel dat nog dichter bebouwd zal worden, nl 62 WE/ha. Dit is maar eventjes 2 tot 3 maal meer dan de tot op heden gebruikte normen.

Op de plaats waar in de Xantenstraat nu twee woningen staan zullen er in het noordelijke deel vijf staan. Dit is ongekend in Vlaanderen. En dan is Geel zelfs geen grootstedelijk gebied.

Wist je dat Antwerpen Stad "maar" een dichtheid heeft van 55,5 wooneenheden per hectare?

Alle meergezinswoningen bevinden zich in dit noordelijke gedeelte en het woningblok van de Geelse Huisvestingsmaatschappij heeft men ergens in een hoekje geduwd, weg van de andere meergezinswoningen. Is dit dan wat men in dit project integratie noemt?
Dus graag een drastische vermindering én betere spreiding van het aantal wooneenheden.  En wat met het groen?

Door de huidige overdreven hoge woondichtheid blijft er bitter weinig groen over voor de voorziene woonblokken.

We zijn niet tegen het feit dat er een woonproject komt in dit binnengebied.
Er moeten immers nieuwe gebieden aangesneden worden om aan de toekomstige woonbehoeften te voldoen. Maar laten we niet onnozel doen, het geheel moet leefbaar blijven voor iedereen.

Het moet een win- winsituatie zijn voor de ganse buurt.

De leefbaarheid van de omgeving mag niet aangetast worden door zuiver geldgewin.
Deze verkaveling legt immers een belangrijke hypotheek op de verdere ontwikkeling van de overige 7 hectaren, en dit door een gebrek aan een globale aanpak van het woonbeleid én de mobiliteit in dit totale gebied.

De mensen die wij om de zes jaar verkiezen, hebben de opdracht de belangen van de gemeenschap te behartigen en zich niet te schikken naar de mogelijke financiële belangen van bouwpromotoren en grondeigenaars.

We rekenen erop dat onze huidige en toekomstige beleidsmakers oog hebben voor realistische en verstandige oplossingen en rekening houden met de ganse problematiek rond de ontsluiting van dit gebied', besluit Anjes Daems.

De werkgroep : Hugo Boonen, Jan Van De Waeter, Anjes Daems, Alois Vanmechelen, Jan Teuwen, Jan Mampaey, Marc Belmans, Luc Peeters, Jo Ooms. (pb)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto