De werkzaamheden aan de brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg belanden in een nieuwe fase. Vanaf vrijdag 30 november wordt het verkeer tijdelijk omgeleid over de nieuwe metalen boogbrug. Deze brug werd stroomopwaarts gebouwd van de oude brug.

Tijdens de afbraak van de oude brug dient de nieuwe brug als omleidingsweg. Daarna wordt de nieuwe brug verplaatst naar nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug.

16 vrachtwagens van elk 44 ton staan gelijktijdig op de brug

De boogbrug wordt vandaag getest op het belastbaar gewicht. 'De oude brug wordt nu zaterdagavond 1 december om 19u afgebroken en tot zondagavond 22u is er dan ook geen scheepvaart mogelijk', zegt Thomas Grauwen van de Vlaamse Waterweg.

'De brug wordt "afgeknabbeld"', weet Erwin Crets, projectleider bij de firma Baldewijns.

'Nadat de brug is afgebroken worden de brokstukken zondag uit het kanaal gehaald. Vandaag wordt de brug getest op draagkracht en stabiliteit. 16 Vrachtwagens van elk 44 ton staan dan gelijktijdig op de brug.

Nadat de nodige wegmarkering is aangebracht op de nieuwe brug, verwacht wordt dat dit op vrijdag gebeurt, gaat deze dan ook open voor het verkeer.'