De werkzaamheden aan de brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg belanden in een nieuwe fase. Vanaf vrijdag 30 november wordt het verkeer tijdelijk omgeleid over de nieuwe metalen boogbrug. Deze brug werd stroomopwaarts gebouwd van de oude brug. Tijdens de afbraak van de oude brug dient de nieuwe brug als omleidingsweg. Daarna wordt de nieuwe brug verplaatst naar nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug.

Van zaterdag 1 december om 19 uur tot zondag 2 december om 22 uur breekt de aannemer het middendeel van de bestaande brug af. Wie veilig de afbraak wil volgen, kan dat doen vanop de kijklocatie op de noordelijke (rechter)oever tussen de De Beukelaer-Pareinlaan en het jaagpad.

Na het afbreken van het middendeel van de brug, werkt de aannemer nog een aantal weken verder aan de afbraak van de landhoofden en pijlers. Om veiligheidsredenen is het jaagpad aan de kant van de De Beukelaer-Pareinlaan afgesloten tijdens deze werkzaamheden. Van 30 november tot 21 december 2018 volgen fietsers een omleiding via Laagland, de Lierseweg en de De Beukelaer-Pareinlaan.