September is traditioneel de maand wanneer het verkeer weer op kruissnelheid komt, en veel kinderen met de fiets naar hun school rijden. Een drukte op de weg dus.

Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, zetten we hieronder nog enkele zaken op een rijtje die het gemeentebestuur van Kasterlee onderneemt.

Zone 30 = gemengd verkeer

In onze gemeente zijn heel wat zones waar je maar 30 km/uur mag rijden. In deze zone worden niet langer fietspaden en zebrapaden voorzien, omdat ze in strijd zijn met het concept van gemengd verkeer en het creëren van een verblijfsruimte.

De auto is niet langer koning van de weg, maar dient zich aan te passen aan een ruimte waar fietsers en voetgangers de toon zetten. Voetgangers mogen in deze zone overal oversteken, maar moeten steeds oogcontact maken om er zeker van te zijn dat de vrachtwagen, auto of fietser hen heeft opgemerkt.

Op verschillende voetpaden komen krijttekeningen waar je best kan oversteken. Je kan ze zo herkennen:

Om weggebruikers attent te maken op hun snelheid, worden ook snelheidsborden met een duimpje geplaatst bij het binnenkomen van de zone 30 in de Pastorijstraat en de Turnhoutsebaan.

Gemachtigd opzichters

Om onze kinderen toch een handje te helpen, worden de gemachtigd opzichters opnieuw ingezet. Zij zullen de schoolgaande kinderen die alleen naar school fietsen, stappen of steppen, op drukke plaatsen veilig overzetten.

Fietsstraten

Kasterlee, Lichtaart en Tielen tellen verschillende fietsstraten in de schoolomgevingen. De fietsstraten herken je met de borden F111/F113 en de rode slemlaag die het begin en het einde aanduiden. In een fietsstraat mag je maximum 30 km/uur rijden en mag een auto of ander motorvoertuig geen fietsers inhalen.

Mgr. Cardijnstraat, Kempenstraat en Bosakkers
De schoolstraat in de Mgr. Cardijnstraat wordt opnieuw elke schooldag ingevoerd tussen 8.15 en 8.45 uur. Dit betekent dat er gedurende dit half uur geen motorvoertuigen zijn toegelaten. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 1 september van de Melkstraat richting Mgr. Cardijnstraat bewegen. Op de Geelsebaan wordt enkel plaatselijk autoverkeer toegestaan. In de Kempenstraat en Bosakkers blijft de snelheidslimiet van 30 km/u behouden.

Wijkagenten

In de schoolomgeving zullen de wijkagenten zo veel mogelijk aanwezig zijn en automobilisten die zich niet aan de regels houden, onveilig parkeren, op het fietspad staan of een gebrek aan hoffelijkheid vertonen, hier op aanspreken.

Onderhoud

De gemeentelijke technische dienst besteedt extra aandacht aan het onderhoud van de fietspaden en oversteekplaatsen voor een maximale veiligheid en zichtbaarheid. Daarnaast zullen ze ook spandoeken hangen in de schoolomgevingen om het verkeer te wijzen op de start van het nieuwe schooljaar.

Bike2school

Vanaf 17 september zal het Bike2school project van start gaan waarbij duurzame verplaatsingen naar de school voortaan beloond zullen worden. Want echte helden fietsen, steppen, stappen of nemen de bus naar school! Meer informatie volgt binnenkort via de deelnemende scholen en de gemeente.

Charter Werftransport

Het Charter Werftransport werd reeds enkele jaren geleden geïntroduceerd en wordt systematisch toegepast in de schoolomgevingen.

De gemeentelijke mobiliteitsdienst zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen vermeden worden.

Werftransport voor werven in schoolomgevingen is niet toegelaten tijdens de begin- en einduren van de scholen. Op die manier dragen we bij aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente.

Werken Masterplan De Met

De werken van Masterplan De Met zijn ondertussen ook nog steeds bezig. Ze situeren zich momenteel op de Markt, Geelsebaan (afwerking), Binnenpad, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat.

Ook hier worden zo veel mogelijke veilige doorgangen gecreëerd voor de schoolgaande kinderen.

Wil je 100% op de hoogte blijven van de werken, kan je nog steeds inschrijven op de nieuwsbrief via de website van Aquafin (https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/kas3016-riolerings-en-wegeniswerken-de-met) of opvolgen via Whatsapp (stuur KAS3016 naar 0474 56 39 12).

Burgemeester Ward Kennes (CD&V) benadrukt: "Bij de start van een nieuw schooljaar is het telkens alle hens aan dek. Verkeersveiligheid is iets waar iedereen zijn steentje aan kan bijdragen.

We hebben als gemeentebestuur schoolstraten en zone 30 ingevoerd en zetten elke schooldag GO's in. Maar de sleutel ligt in handen van elke weggebruiker om het voor elkaar veilig te maken en te houden. "