Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verkiezingen : twee lokale Groen-gezichten op Vlaamse en federale kieslijst

Groen Herentals

Lieve Snauwaert en Hans Van den Eynden, beiden uit Herentals, zijn kandidaat bij respectievelijk de federale en de Vlaamse verkiezingen van 9 juni. Gemeenteraadslid Hans Van den Eynden staat op de 10e plaats voor de verkiezingen van het Vlaams parlement, Lieve Snauwaert is 9e opvolger op de Kamerlijst.

Hans Van den Eynden: “Het beschermen van onze open groene ruimte en het uitbouwen van een veilige, aantrekkelijke fietsomgeving zijn Vlaamse verantwoordelijkheden. Niet alleen in Herentals ligt er nog veel werk op de plank, in heel Vlaanderen moeten we enkele versnellingen hoger schakelen. Hieronder wil ik mijn schouders zetten.”

Lieve Snauwaert, jaren lid van het nationale partijbestuur van Groen waar ze de seniorenafdeling vertegenwoordigt: “GroenPlus is sterk aanwezig op de lijst en ik wil de groene oplossing rond zorg en klimaat mee uitdragen. M'n strijdpunten zijn een betaalbare zorg voor iedereen en een energietransitie waarbij we niemand vergeten.”

Groen Herentals

Deel dit artikel