Op 14 oktober mogen we kiezen, www=Wie Wat Waar, voor ons zal doen in de komende jaren.  De Herentalse Seniorenraad heeft op basis van een uitgebreid onderzoek (Belgian Ageing Studies) een gedetailleerd Ouderen Beleidsplan opgesteld.

Neos, samen met andere verenigingen en belangengroepen hebben dit plan
intens besproken en het is tijdig aan de verschillende Herentalse politieke partijen aangeboden.

Volgende thema's staan op de agenda:
-1- Zelfstandig wonen zolang het kan ?
-2- Veiligheid en intimiteit ?
-3- IT versus vereenzaming ?
-4- Hoe geraken we veilig en op tijd op de juiste plaats ?

Nu kunnen we in de partij-programma's vaststellen hoeveel ze
hiermee rekening zullen gaan houden.

Op woensdag 3 oktober om 10u zal  Guy Tegenbos (columnist van De Standaard) in de Lakenhal als moderator een debat leiden waarbij de vertegenwoordigers van de partijen uitleggen wat hun partij voor de senioren te bieden hebben.