Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vernieuwd verkeerspark 'ingereden' : '€380.000 voor belangrijk educatief VEC loont'

Politie Neteland Verkeerspark

Na zo’n 3 maanden intens werken is het behendigheidsparcours van het verkeerseducatief centrum (VEC) van politiezone Neteland opnieuw open. Zowel in het park als in het gebouw voerde een aannemer uitgebreide renovatiewerken uit.

Het VEC is in gebruik sinds 1983 en kon na 39 jaar dus wel een degelijke opfrissing gebruiken.

De werken begonnen eind augustus met het afbreken van de befaamde toren. Eind november eindigden de werken. Het parcours kon rekenen op vernieuwde asfalt en nieuwe belijning, nieuwe slagbomen, nieuwe verkeerslichten, een vernieuwde balustrade, nieuwe beplanting enz.

Verder werd er ook ingespeeld op nieuwe evoluties in de verkeerswetgeving. Zo kreeg het park ook een fietsstraat.  In het lesgebouw  zijn uitgevoerd met het oog op energie-efficiëntie.

'Belangrijke investering van €380.000 loont voor verkeersveiligheid jongeren'

“Het is de investering méér dan waard want dit soort van verkeerseducatie werpt zijn vruchten af. Het is dus belangrijk dat we hierop blijven inzetten”, zegt burgemeester Mien Van Olmen. "Veilig verkeer is en blijft dan ook een van de belangrijkste doelstellingen in het zonaal veiligheidsplan van politiezone Neteland."

Het VEC heeft als doel om verkeerseducatie te geven aan een zo ruim mogelijke doelgroep zodat iedereen zich op een veilige manier in het verkeer kan bewegen. De klemtoon wordt gelegd op fietsen en wandelen.

“We streven ernaar om onze schoolkinderen van de basisschool voldoende inzicht te geven in het verkeer en zich extra veilig te leren gedragen op de openbare weg”, aldus een trotse waarnemend korpschef Dirk Van Peer.

'Dit jaar hebben we de 350.000e leerling verwelkomd. Alle basisscholen van de politiezone Neteland (Herentals, Grobbendonk, Olen, Herenthout en Vorselaar) komen hier theorie- en fietsbehendigheidslessen volgen. We kunnen dus wel van een succes spreken

Politie Neteland en lokaal bestuur Herentals kozen ervoor om het verkeerspark te renoveren, omdat alle regionale schooldirecties het gebruik van het VOC verder zéér wenselijk vonden.'

Leerlingen van BS De Vesten Herentals hadden de eer om het VEC vandaag feestelijk 'in te rijden'.

Foto's J. Vervoort pol/NNieuws.

Politie Neteland Verkeerspark

Deel dit artikel