In heel België is het voortaan verplicht voor eigenaars om hun katten te laten steriliseren of castreren. Het is de meest ethische oplossing voor de overpopulatie aan katten. Het objectief is dat geen enkele kat nog geëuthanaseerd wordt tenzij het medisch noodzakelijk is. Daarvoor moet het aantal zwerfkatten verder gereduceerd worden.

De overpopulatie van zwerfkatten zorgt niet enkel voor dierenleed, maar ook voor hinder bij de bevolking. Heel wat mensen werken onbewust deze overlast in de hand door de eigen huiskat(ten) niet te laten castreren of steriliseren. Immers, de oorsprong van elke zwerfkat ligt bij een huiskat die niet gesteriliseerd werd.

Om het probleem op te lossen stelt gemeente Herenthout een vernieuwd zwerfkattenproject voor.

Als je overlast hebt van zwerfkatten, meld je dit bij de milieudienst die vangkooien laat plaatsen. Zodra een diertje is gevangen, verwittig je de technische dienst die het dier ophaalt.

Gaat het om een wilde kat, dan wordt het naar de dierenarts gebracht. Is het diertje ziek, dan wordt het geëuthanaseerd. Gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd. Nadien worden ze terug uitgezet op de plaats waar ze werden afgevangen.

Zit er een tamme kat in de vangkooi, dan wordt er nagegaan of de kat kan worden gelinkt aan een eigenaar (via chip of bandje). De andere tamme katten worden opgevangen door mevrouw Gwen Claeys die de katten 15 dagen een thuis zal geven. Hebben de eigenaars zich in die tijd niet gemeld, dan worden de katten via het dierenasiel vzw Unco-Jerry te Westerlo ter adoptie aangeboden.

Telkens er een vangactie doorgaat, worden de buurtbewoners hierover geïnformeerd en worden er signalisatiebordjes geplaatst om aan te geven dat er vangbakken worden geplaatst. Hierdoor krijgt men de kans om zijn dier op de dag van de vangactie binnen te houden of te voorzien van een halsbandje.

Ben je je kat kwijt, check dan zeker de facebookpagina 'Zwerfkattenproject Herenthout' of ze afgevangen is via het zwerfkattenproject. Je mag ook contact opnemen met de milieudienst.