Deze zomer gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder met de structurele onderhoudswerken op de E34. Dit jaar werken we op de E34 in Oud-Turnhout en vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de grens met Nederland.

De werken op de E34 maken deel uit van een meerjarenproject waarbij AWV het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen. De werken starten op 12 juli en duren ongeveer 4 maanden. In totaal wordt 16 kilometer aan betonverharding verwijderd en vervangen door asfalt.

Van beton naar asfalt

Op 12 juli start AWV met de onderhoudswerken op de E34 ter hoogte van het op-en afrittencomplex 25 in Oud-Turnhout en in de zone vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de Nederlandse grens (grondgebied Mol-Postel). De oude betonverharding is er verouderd en dringend aan vernieuwing toe.

We breken de bestaande wegverharding volledig op en vervangen die door een wegdek in asfalt. Dat zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren.

In de eerste maand van de werken worden de nodige voorbereidingen getroffen, zoals de aanleg van doorsteken in de middenberm, pechhavens en tijdelijke markeringen. Tijdens deze voorbereidingen rijdt het verkeer richting Nederland op versmalde rijstroken. Het verkeer richting Antwerpen ondervindt hier nog geen hinder van en ook de op- en afritten in Oud-Turnhout (25), die in de werfzone liggen, blijven open.

Verkeer over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting

Vanaf begin augustus beginnen de eigenlijke onderhoudswerken, waarbij we eerst de rijstroken richting Antwerpen aanpakken en vervolgens de rijstroken richting Nederland. De E34 blijft altijd open, uitgezonderd tijdens één weekend op het einde van de werken, wanneer de toplaag asfalt richting Antwerpen wordt aangebracht.

Het verkeer rijdt tijdens de werken in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Autoverkeer wordt telkens via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant geloodst. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

In het laatste weekend van de werken, wanneer we de definitieve asfaltlaag aanbrengen op de rijstroken naar Antwerpen, is deze zijde van de snelweg volledig afgesloten samen met de op- en afrit 25 en 26.

Het verkeer richting Antwerpen verlaat de snelweg in Eersel (afrit 30) en volgt de calamiteitenroute (via de N284, N139, N18, R13 en N19) naar oprit 24 Turnhout-Centrum. Het verkeer richting Nederland kan gewoon gebruik maken van de E34.

Op- en afrit 25 Oud-Turnhout afgesloten

De op- en afritten in Oud-Turnhout (nr.25) liggen midden in onze werfzone. Aan de kant van de snelweg waar gewerkt wordt, zullen de op- en afrit daarom tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten:

Verkeer komende van Turhout, Oud-Turnhout en Baarle rijdt van en naar de snelweg via de N19 en op- en afrit 24 Turnhout-centrum

Verkeer komende van Retie, Dessel en Mol rijdt van en naar de snelweg via de N118 en op- en afrit 26 Retie

Zone Arendonk industrie is bereikbaar via op- en afrit 26 Retie en N118
De snelwegparking in Postel richting Antwerpen is vanaf begin augustus tot einde werken afgesloten. De parking richting Nederland wordt ook tijdelijk afgesloten vanaf half september.

Laatste schakel: grondonderzoek tussen Oud-Turnhout en kanaal Dessel-Schoten vanaf eind juni

In de zone tussen Oud-Turnhout en het kanaal Dessel-Schoten is eerst verder onderzoek nodig naar de ondergrond vooraleer daar een structurele vernieuwing kan worden uitgevoerd. De snelweg rust daar namelijk op zeer vochtige veengrond en een duurzame heraanleg vergt op deze plaats mogelijk een andere aanpak dan gewoonlijk.

Tijdens het onderzoek worden onder meer stalen genomen om een beter zicht te krijgen op de staat van de ondergrond. Op die manier kunnen we de vernieuwingswerken op dit deel van de snelweg grondig voorbereiden.

De testen en proeven zullen op verschillende momenten in de loop van 2019 uitgevoerd worden vanaf eind juni. Dit heeft over het algemeen weinig impact op het verkeer. Deze boringen gebeuren buiten de rijbaan. Met mobiele signalisatie waarschuwen we bestuurders op de snelweg dat er werken in de zijberm zijn.

Meer info
De meest actuele info is steeds beschikbaar via de website www.wegenenverkeer.be/werkenE34. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.