Vanaf vrijdag 12 juli beginnen er op twee snelwegen in de provincie Antwerpen grondige vernieuwingswerken.

Het wegdek van de E34 Antwerpen-Eindhoven wordt op twee locaties vernieuwd, ter hoogte van Oud-Turnhout en ter hoogte van de grens met Nederland. De werken op de E34 zijn uitgebreider en zullen vier maanden duren.

De twee werfzones situeren zich ter hoogte van Oud-Turnhout en in de zone vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de Nederlandse grens. In totaal wordt er 16 kilometer aan betonverharding verwijderd en vervangen door asfalt.

Tijdens de voorbereidende werken (12 juli tot begin augustus) rijdt het verkeer richting Nederland op versmalde rijstroken. Voor het verkeer richting Antwerpen is er nog geen hinder en ook de op- en afritten in Oud-Turnhout (25), die in de werfzone liggen, blijven open.

Vanaf begin augustus beginnen de eigenlijke onderhoudswerken, waarbij AWV eerst de rijstroken richting Antwerpen aanpakt, en vervolgens de rijstroken richting Nederland.

Het verkeer rijdt tijdens de werken in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Aan de kant van de snelweg waar gewerkt wordt, zullen de op- en afrit van Oud-Turnhout afgesloten zijn.

Op beide snelwegen blijft er steeds verkeer in beide richtingen mogelijk, maar moet er rekening gehouden worden met plaatselijke hinder en mogelijke filevorming ter hoogte van de werfzones.

Vernieuwing E19 tussen Sint-Job en Kleine Bareel richting Antwerpen
Vanaf vrijdag vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de E19 tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel in de richting van Antwerpen.

De werken zullen een maand duren, tot 12 augustus. Tijdens deze periode moet het verkeer ter hoogte van de werfzone in beide richtingen over twee versmalde rijstroken rijden. Richting Antwerpen gaan de oprit Sint-Job-in-'t-Goor en de afrit Kleine Bareel dicht. Richting Nederland blijven alle op- en afritten open.

Tijdens de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juli rijdt het richting Nederland over één rijstrook. Tijdens de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juli rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Overdag rijdt het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken.