Vanaf maandag 28 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de Antwerpsesteenweg (N12) in Oostmalle.

"Vanaf de zijstraat Kapelakkers tot aan de stelplaats van De Lijn wordt het fietspad langs beide kanten van de gewestweg vernieuwd. De werken zullen tot begin april duren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Tijdens deze periode blijft doorgaand verkeer op de Antwerpsesteenweg steeds mogelijk in beide richtingen. Fietsers zullen naar het fietspad aan de overzijde van de werfzone geleid worden of volgen een lokale omleiding.

Meer fietscomfort

Op de Antwerpsesteenweg tussen de zijstraat Kapelakkers en de stelplaats van De Lijn bestaan de fietspaden nog uit betonstrookjes. Over een afstand van ongeveer 400m scheidt een smalle strook kasseien het fietspad van de rijbaan.

"We zullen in beide richtingen de oude betonnen fietspaden opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. De nieuwe fietspaden worden met een breedte van 1,75m ook meteen breder aangelegd dan de huidige fietspaden.

Tussen het fietspad en de rijbaan komt ten slotte nog een groene middenberm van 1m breed waarin de gemeente later een haag zal aanplanten. De vernieuwing van de fietsinfrastructuur in deze zone zal het comfort en de verkeersveiligheid voor fietsers op de Antwerpsesteenweg verbeteren", zegt minister Peeters.

Beperkte verkeershinder

De werken starten vanaf maandag 28 februari en zullen per rijrichting ongeveer twee weken duren. Als alles vlot verloopt, zijn de werken tegen begin april volledig achter de rug.

De hinder voor het verkeer blijft beperkt. Omdat de rijweg voldoende breed is, blijft tijdens de werken steeds verkeer in beide richtingen mogelijk. Het gemotoriseerd verkeer heeft in elke rijrichting één rijstrook ter beschikking. Fietsers fietsen tijdelijk in dubbelrichting aan één zijde van de Antwerpsesteenweg.

Indien nodig zal bij druk fietsverkeer een alternatieve fietsomleiding voorzien worden via Kapelakkers - Veldstraat - Hoge Warande - Pastoor de Molderlaan.

Weersgevoelig
De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele informatie is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/malle.

Info Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen.

Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. De werken in Malle worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.