Vanaf 1 augustus voorziet Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een volledige herinrichting van het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) en Veedijk in Vosselaar.

Dat kruispunt is de belangrijkste toegangsweg naar de industriezone Veedijk in Turnhout, maar is niet aangepast aan de verschillende verkeersdoorstromen die er passeren. Het kruispunt wordt volledig afgesloten en de werken zullen ongeveer drie maanden duren.

“Het wegdek van het kruispunt van de Steenweg op Gierle is verouderd en de fietspaden die vlak langs de rijweg liggen, zijn te smal. Het is een onveilig punt en een herinrichting is noodzakelijk. Om het kruispunt veiliger te maken voor alle weggebruikers komen er extra afslagstroken, een conflictvrije verkeerslichtenregeling en vrijliggende fietspaden”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Kruispunt volledig afgesloten tijdens werken

De uitvoering van de werken gebeurt in één grote fase. Hiervoor sluit AWV het kruispunt volledig af voor gemotoriseerd verkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen lokaal rondom het kruispunt passeren via een afgeschermde zone en er wordt voor doorgaand fietsverkeer ook een omleiding voorzien om de werfzone te vermijden. Voor het gemotoriseerd verkeer voorzien we verschillende omleidingen.


Omleidingsplan fietsers

Omleiding gemotoriseerd verkeer

Het doorgaand verkeer tussen Gierle en Turnhout volgt in beide richtingen een omleiding via de Beersebaan (N132) en de E34.

De industriezone Veedijk blijft bereikbaar langs de kant van de Steenweg op Tielen. Vanaf de E34 rijdt het verkeer door de industriezones Muizenven en Everdongen, aan de noordkant van de snelweg naar de Steenweg op Tielen, om Veedijk te bereiken. In Veedijk zullen verschillende maatregelen genomen worden om een veilige doorgang voor iedereen te garanderen.

Op het kruispunt Steenweg op Tielen – Everdongenlaan – Tieblokkenlaan wordt de tak naar de ring van Turnhout (R13) afgesloten. Dat wil zeggen dat de Steenweg op Tielen, tussen de ring en Everdongenlaan, de Parkwijk en de Jef Buyckxstraat en haar omliggende straten enkel bereikbaar zijn via de Parklaan (R13).


Omleidingsplan gemotoriseerd verkeer

Openbaar vervoer
Tijdens de werken rijden ook de bussen van De Lijn om via de E34 en worden de bushaltes op de Steenweg op Gierle – Turnhoutsebaan – De Nefstraat niet bediend. Meer informatie op www.delijn.be