vzw Verslavingskoepel Kempen, die in de 4 ZNK-Kempense ziekenhuizen hulpverlening voor verslaafden met ervaringsdeskundigen organiseert, heeft de Prijs Gert Noël van de Koning Boudewijnstichting toegekend gekregen.

Ziekenhuis Geel startte in 2018 met een speciaal zorgpad voor patiënten met een verslavingsproblematiek die in het ziekenhuis terechtkomen. Verslavingszorg is geen kerntaak voor een algemeen ziekenhuis, waardoor de zorg zelden tegemoetkwam aan de vele noden.

Het zorgpad in de schoot van de speciaal opgerichte vzw Verslavingskoepel Kempen houdt de uitgestippelde begeleiding en opvolging door huisartsen, verslavingsartsen, psychologen en sociale dienst in.

Uniek aan het project is dat zogenaamde ervaringsdragers (ex-verslaafden) als buddy optreden voor patiënten met een verslavingsproblematiek. Zij gaan in gesprek met de patiënt en zijn omgeving en dragen hun eigen kennis uit ervaring over.

"Dit initiatief verbindt professionele en ervaringskennis zodat ze van elkaar leren en elkaar ondersteunen.

Op deze manier kunnen de AZ van het ZNK hun hulpverlenersrol opnemen en wordt er een kwaliteitsvol zorgpad gecreëerd dat heropnames voorkomt," onderstreept Mineke Viaene, voorzitster van vzw Verslavingskoepel Kempen. Sinds 2020 is het zorgpad van de koepel uitgebreid naar alle hospitalen binnen het ZNK (Ziekenhuisnetwerk Kempen).

Omdat dit zorgpad goed op de noden van deze patiënten ingaat, won de Verslavingskoepel Kempen de Prijs Gert Noël van de Koning Boudewijnstichting. Een steunbedrag van €30.000.  Foto vzw Verslavingskoepel Kempen/rr.