Het lokaal bestuur Geel verwacht een verstoring van de dienstverlening in het stadhuis op dinsdag 10 november. Ook de avonddienst dreigt verstoord te worden. Reden is een stakingsaanzegging van onbepaalde duur die werd ingediend door de vakbond ACV.

Het bestuur verwacht vooral hinder van de staking in het stadhuis. In de andere stedelijke gebouwen zou de hinder beperkt zijn.

Het stadsbestuur betreurt deze actie van de vakorganisatie, vooral omdat dit gebeurt tijdens de voorbereiding van het nieuwe systeem van dienstverlening dat vanaf 1 januari 2016 zal worden ingevoerd. Voor de concrete uitwerking van dit nieuwe systeem betrekt het bestuur momenteel de diensthoofden en medewerkers.

Doel is een evenwicht te vinden tussen de combinatie gezin en werk voor de medewerkers aan de ene kant en de verwachtingen van de burger en het stadsbestuur om te beschikken over een efficiënte dienstverlening aan de andere kant.  Foto burgemeester Vera Celis / NNieuws.