Als de NMBS haar dienstverlening via het spoor niet kan verzekeren, door werkzaamheden of door incidenten, dan worden vervangbussen ingelegd.

Het prijskaartje is niet mals en de kosten gaan crescendo.

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Herentals Kamerlid Yoleen Van Camp aan minister Bellot. In de Kempen ging het de voorbije 3 jaar om 27 vervangbussen door ongevallen en incidenten. Daarnaast reden de voorbije 3 jaar op nog eens 15 dagen vervangbussen tussen Kempense stations tijdens (geplande) werkzaamheden.

Vervangbussen zijn ook de Kempense pendelaar niet vreemd. Toen het seinhuis van Herentals in 2009 uitbrandde reden er liefst 3 weken vervangbussen tussen Mol en Antwerpen. De cijfers voor dit jaar beloven niet meteen beterschap.

Door werken tussen Turnhout en Tielen/Herentals is de pendelaar voor dat traject alvast gedurende 9 dagen, van 1 tot en met 9 april, aangewezen op de vervangende bus. En ook deze maand nam met de recente incidenten tussen Herentals en Turnhout op 5 en 10 maart een slechte start.

Van Camp stelt voor om te onderzoeken of dit in de Kempen niet goedkoper kan: "Dat de NMBS zoveel mist spuit over het kostenplaatje, is een teken aan de wand dat de efficiëntie niet optimaal is.

Soms wordt met De Lijn samengewerkt, soms doet de spoormaatschappij beroep op privéondernemingen. Het is niet duidelijk of er met bestaande alternatieven rekening wordt gehouden.

Het hoge aantal incidenten (alleen al de laatste weken) en de werkzaamheden die nog ingepland staan in onze regio, nopen ertoe te bekijken of er geen goedkopere, evenwaardige alternatieven zijn voor de reiziger in onze regio. De kosten van vervangbussen rijzen jaar na jaar meer de pan uit.

Vervangbussen tijdens werkzaamheden en incidenten/ongevallen op het spoor komen met een aanzienlijk prijskaartje. De kosten voor vervangend vervoer nemen ook duidelijk toe. Nationaal gaat het – bij gebrek aan cijfers per regio – voor de voorbije 5 jaar om:

· 2012: €1.187.918

· 2013: €3.162.091 (jaar treinramp Wetteren)

· 2014: €1.979.588

· 2015: €2.676.568

· 2016: €2.023.95 (tot en met oktober)

'Het wordt tijd om dit onder de loep te nemen, voor dit helemaal ontspoort. Het zou ook een pak beter zijn voor de reiziger als alle bevoegdheden qua vervoer in één ministerportefeuille zaten', vindt de Herentalse. Vandaag is dat voor alle modi het geval, behalve de NMBS dat federaal is gebleven.

Dit werkt in de praktijk niet door de regionale verschillen – denk maar terug aan de stakingsmaand mei van vorig jaar waarbij de Vlaamse pendelaar de dupe was van de stakingswoede bij de Waalse vakbonden. Een volledige regionalisering dringt zich op", besluit Van Camp.

Foto's NNieuws/ Peter Degroot TalsFM.