[pic=5_1294332770.jpg]Tussen 2005 en 2009 werden de centrumstraten van Herentals heraangelegd. Na verloop van tijd bleek dat op verschillende plaatsen splijtende kasseien voorkwamen, waardoor de veiligheid voor weggebruikers niet meer te garanderen was. Het bestuur besliste daarom de kasseien te vervangen en een juridische procedure op te starten tegen de verantwoordelijken voor de schade. De kosten van de vervanging lopen op tot meer dan 1.000.000 euro. [b]Vervangingswerken starten in fases op 7 maart en duurt 90 werkdagen[/b] De herstelling start op 7 maart 2011 en duurt in totaal 90 werkdagen. Om de hinder voor bewoners en handelaars te beperken, voert de aannemer de werken in verschillende fasen uit. Deze fasering kan door onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, wijzigen. De werken bestaan uit het opbreken van de kasseien uit de rijweg en het aanleggen van nieuwe kasseien (Portugese graniet). De voetpaden, de parkeerzones en het plein van de Grote Markt krijgen geen nieuwe kasseien. De aanleg van de nieuwe bestrating gebeurt als een soort van kruipende werf, waarbij telkens duidelijk in stroken van een aantal lopende meters wordt gewerkt. Met de fiets of te voet kunt u altijd passeren. Aangezien zich op de drukst bereden kruispunten veel draaibewegingen voordoen, worden op die plaatsen de kasseien ingevoegd met een cementmortel. Deze mortel heeft 7 dagen nodig om uit te harden waardoor het kruispunt pas een week na de aanleg terug open is. Het invoegen van de kasseien in de rijweg gebeurd met porfier. Hierdoor is de rijweg direct terug toegankelijk. In de Kerkstraat, in het deel waar de stoepen het smalst zijn, worden de voetpaden ongeveer 25 cm breder gemaakt. De laad- en loszone en de boom worden verplaatst naar de overkant van de straat. [b]Fasering[/b] Bij het opstellen van de fasering is er rekening gehouden met de evenementen. De paaskermis, de braderij en de wekelijkse vrijdagmarkt kunnen doorgaan met een minimum aan hinder. Herentals Fietst Feest valt onder het jaarlijkse bouwverlof zodat dit evenement helemaal geen hinder zal ondervinden van de werken. Afhankelijk van de voortgang van de werken in de Nieuwstraat is het mogelijk dat fase 3B en 4A omgewisseld worden. Tijdens de werken kan de rijrichting in bepaalde straten tijdelijk omkeren. [b]Fase 1[/b][b]begin maart - half april 2011[/b] • Fase 1A: kruispunt Grote Markt -Bovenrij - Kerkstraat - Lantaarnpad • Fase 1B: Kerkstraat • Fase 1C: Bovenrij tot aan Nonnenstraat Grote Markt van Kerkstraat tot Kloosterstraat • Fase 1A en 1B: kruispunt Grote Markt - Bovenrij - Kerkstraat - Lantaarnpad: afgesloten • Fase 1C: doorgang Lantaarnpad - Kerkstraat: open. [b]Fase 2[/b][b]eind maart - half mei 2011[/b] • Fase 2A: Bovenrij tot aan Bovenpoort • Fase 2B: kruispunt Bovenrij - Stadspoortstraat - St-Waldetrudisstraat Grote Markt tot aan Koppelandstraat • Fase 2A: Hofkwartier, Grote Markt en kruispunt met de Kerkstraat: open • Fase 2B: Hofkwartier, Grote Markt kruispunt Grote Markt - Zandstraat - Koppelandstraat en doorgang Kerkstraat - Lantaarnpad: open. [b]Fase 3[/b] [b]begin mei - half juli 2011[/b] • Fase 3A: kruispunt Grote Markt - Zandstraat - Koppelandstraat Zandstraat tot aan Collegestraat • Fase 3B: kruispunt Zandstraat - Collegestraat - Nieuwstraat • Fase 3A: kruispunt Grote Markt - Koppelandstraat - Zandstraat: afgesloten • Fase 3B: kruispunt Zandstraat - Collegestraat - Nieuwstraat: afgesloten. [b]Fase 4[/b][b]begin augustus - begin september 2011[/b] • Fase 4A: Hofkwartier Grote Markt tussen Koppelandstraat en Hofkwartier • Fase 4B: Zandstraat van Collegestraat tot en met het kruispunt Molenvest - Schoolstraat - Lierseweg • Fase 4A: Bovenrij, zuidkant Grote Markt en kruispunt Grote Markt - Zandstraat - Koppelandstraat: open • Fase 4B: kruispunt Zandstraat-Molenvest-Schoolstraat-Lierseweg en kruispunt Zandstraat - Sint-Magdalenastraat - Vaartstraat: afgesloten.