Het gemeentebestuur reageert verontwaardigd op de berichtgeving dat De Lijn overweegt om de meer vervuilende bussen naar landelijke gemeenten zoals Westerlo te sturen.

We respecteren uiteraard de beleidsbeslissing van Antwerpen om vervuilende voertuigen met een te hoge uitstoot te weren uit de stadskern. Dit mag evenwel geen excuus zijn om de uitstoot in de Kempen te verhogen. D

eze vervuilende bussen zijn in Westerlo en omgeving niet welkom. Daarnaast verbaast het ons ten zeerste dat we deze beslissing van De Lijn moeten vernemen uit de krant.

Met het Burgemeesterconvenant Kempen 2020 levert Westerlo - samen met de andere Kempense gemeenten van het werkingsgebied van IOK - heel wat inspanningen om onze CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen.

Tal van lokale projecten werden hiervoor opgestart en worden momenteel uitgevoerd. Het is dan ook bijzonder jammer vast te stellen dat het behalen van deze klimaatdoelstellingen wordt bemoeilijkt door deze beslissingen van een ander lokaal bestuur en een publieke vervoersmaatschappij.

Wrange nasmaak
Jaarlijks investeert de gemeente in de financiële tussenkomst voor goedkopere busabonnementen voor onze inwoners. Zo willen we meer inwoners op de bus krijgen én De Lijn ondersteunen om het busvervoer in onze gemeente uit te bouwen. De recente berichtgeving dat we de 'te vervuilende' bussen van Antwerpen krijgen, smaakt vanuit dit opzicht dan ook uitermate wrang.

Het platteland wordt vaak al stiefmoederlijk behandeld als het op openbaar vervoer aankomt. De weinige bussen die hier al passeren, mogen ook wel proper zijn.

Meer info: communicatiedienst, 014 53 91 41 en communicatie@westerlo.be