De Vlaamse Regering maakte een startnota op voor de plannen om tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied een ondergrondse leidingstraat aan te leggen.

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Het lokaal bestuur diende een negatief advies in. Hoe gaat het nu verder?

Wat en waarom?

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen (ook in Neteland), Limburg en Vlaams-Brabant, waaronder Olen.

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.

Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

Verwerking inspraakreacties

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota ontving de Vlaamse overheid zo'n 4.300 inspraakreacties.

Het planteam gaat deze nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.

Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

Op basis van de inspraakreacties worden de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

Meer informatie: www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr