In de rooms-katholieke kerken ontstaat steeds meer weerstand tegen de nieuwe tekst van het Onze Vader. In die nieuwe tekst, in feite een nieuwe Nederlandse vertaling van het Latijnse origineel, is een aantal belangrijke zinsneden veranderd. Veel pastoors vinden dat onacceptabel, zowel die in Vlaanderen als in Nederland.

De nieuwe vertaling van het Onze Vader is er gekomen op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten in Rome. Daar vindt men dat in een taalgebied overal hetzelfde Onze Vader gebeden moet worden.

Een speciale commissie bereidde de nieuwe Nederlandse vertaling voor. "Breng ons niet in beproeving" kwam in plaats van "Leid ons niet in bekoring". Het Vlaamse "In de hemelen zijt" is "In de hemel zijt" geworden.

Vlaamse petitie
Sinds de eerste advent, eind november 2016, wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader overal in de rooms-katholieke kerken in Vlaanderen en Nederland verplicht gebeden. Maar vooral in Vlaanderen en nu ook in Nederlands Limburg is er steeds meer verzet.

Die petitie is een internet-actie van de Vlaamse katholieke activiste Magda De Ley. Zij noemt de nieuwe vertaling van het gebed "een echte blunder". Onder het motto "NEEN tegen BEPROEVING in het ONZE VADER!" eist zij terugkeer naar de oude tekst. De Ley wil de petitie binnenkort aanbieden aan de bisschoppen van Vlaanderen en Nederland. Op dit moment hebben 364 mensen de petitie ondertekend.

Overbodig
Pastoor Broers noemt de nieuwe vertaling volslagen overbodig. "Een gebed dat de mensen al generaties lang hetzelfde bidden – waarom moet je dat veranderen? Nu bidden de mensen opeens woorden als 'schuldenaren' en 'beproeving'. Dat werpt ons terug in de tijd. En het is ook theologisch omstreden", zegt hij.

Broers wil met zijn ondertekening een daad stellen. "Ik voel me daarin gesteund door bisschop Frans Wiertz, die ook tegen de invoering van de nieuwe tekst was." De Roermondse bisschop maakte, net als hulpbisschop Everard de Jong, inderdaad bezwaar tegen de tekst. Zij noemden die pastoraal niet handig. Ook zou de nieuwe vertaling voor onnodige verwarring en onrust onder gelovigen zorgen.

Ook protestanten bidden het Onze Vader. In die Nederlandse vertaling, die licht afwijkt van de rooms-katholieke, is niets veranderd.