Vandaag stelden minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en gouverneur Cathy Berx in aanwezigheid van andere federale en lokale veiligheidspartners het Certificaat Inbraak Veilig voor in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.  

Minister Jan Jambon aan het woord op NNieuws.

Met dit Certificaat toon je aan dat je woning over een goede basisbeveiliging beschikt en ontmoedig je potentiële inbrekers. Binnen de provincie Antwerpen pioniert de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met de instap in het proefproject. Ze volgt daarmee het voorbeeld van de provincie Vlaams-Brabant die het Certificaat begin dit jaar als eerste in België invoerde.

Het Certificaat Inbraak Veilig als stimulans
Wie wil er geen beveiligde woning? Velen dénken dat hun huis goed beveiligd is. Al te vaak is de werkelijkheid helaas anders.

Jaarlijks tellen we in België meer dan 55.000 woninginbraken.  In 2016 waren er dat alleen al in de provincie Antwerpen 7.374.

Om dat cijfer terug te dringen werkten deskundigen op vlak van inbraakpreventie het Certificaat Inbraak Veilig uit naar analogie met het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland. Dit Certificaat verwijst naar werkbare normen en minimale eisen om woningen tegen inbraken te beschermen.

Wanneer komt u in aanmerking voor het Certificaat?
Om het Certificaat Inbraak Veilig te behalen vraagt u een gratis inbraakpreventief advies aan bij de lokale politie, de preventiedienst van uw gemeente of surft u naar www.diefstalpreventieadviseur.be.

Daarna voert u de geadviseerde maatregelen uit. In deelnemende politiezones kan u vervolgens in aanmerking komen voor het Certificaat Inbraak Veilig. De inbraakpreventie-adviseur controleert of de geadviseerde maatregelen goed zijn opgevolgd. Zo ja, dan wordt het Certificaat Inbraak Veilig uitgereikt.

In deelnemende politiezones ontvangt u behalve een attest dat 10 jaar geldig blijft, ook een sticker en een plaatje dat u aan uw gevel kan bevestigen.

Mogelijk zet u zo ook uw buren aan om uw goede voorbeeld te volgen en inbrekers minder kans te geven. Op de website www.certificaatinbraakveilig.be vindt u alle informatie over het Certificaat.

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout als eerste van start in de provincie Antwerpen : goede voorbeelden inspireren.

Samen met de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en Rupel van de provincie Antwerpen werkte de provincie Vlaams-Brabant begin 2017 het Certificaat Inbraak Veilig uit. In de provincie Antwerpen start de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met het proefproject Certificaat Inbraak Veilig.

Vanaf 2018 kunnen ook andere politiezones en gemeenten in de provincie Antwerpen met het Certificaat aan de slag.

Gezamenlijk initiatief, provinciaal en lokaal charter
Het Certificaat is een gezamenlijk initiatief van verschillende partners: gouverneur, burgemeesters, korpschef, federale politie en procureur des Konings maken er samen werk van. Elke partner neemt een engagement op om samen met de burger woninginbraken te voorkomen.

Als cruciale partner verleende ook AS Insurance haar medewerking aan de totstandkoming van het Certificaat Inbraak Veilig. AS Insurance gelooft net als wij sterk in de slaagkansen van dit project. Het bedrijf werkte in overleg met PZ Geel-Laakdal-Meerhout o.m. de brochure, de promotiefilm en de nationale communicatiecampagne uit.

1dagniet
1dagniet gaat dit jaar door op vrijdag 27 oktober. Naar jaarlijkse gewoonte streven we die dag naar ZERO-woninginbraken in België én Nederland. Met deze actiedag moedigen we iedereen aan om van de woning, straat en wijk een (inbraak)veilige(r) plek te maken. Meer informatie en een overzicht van alle initiatieven vindt u op www.1dagniet.be

Foto's en 4K video  NNieuws / Guy Verellen