De Vlaamse overheid heeft in Mol 5 zones geïdentificeerd met mogelijk PFAS in de bodem.

Het gaat telkens om zones waar brandblusoefeningen plaatsvonden of die getroffen werden door een brand waar blusschuim werd ingezet. PFAS verdwijnen niet uit het milieu.

Wanneer je lichaam via voeding en grondwater deze stoffen opneemt, kunnen ze na langdurige en opstapelende blootstelling leiden tot schadelijke effecten voor je gezondheid.

Om elk risico uit te sluiten gelden in de afgebakende zones zogeheten 'no regret'-maatregelen op vlak van voeding, grondwater, groenafval en hygiëne. Deze richtlijnen gelden preventief in afwachting van verder onderzoek. We brengen de betrokken inwoners persoonlijk op de hoogte.

PFAS is de afkorting van de zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen. In totaal gaat het om 6.000 organische verbindingen.

De stoffen hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen, wat hen heel aantrekkelijk maakt voor tal van toepassingen. Keerzijde van de medaille: ze zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Daarom raadt het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal voorzorgsmaatregelen aan voor specifieke zones. Onderaan lees je wat deze voorzorgsmaatregelen precies inhouden.

Welke zones in Mol?

- Een deel van industriezone Berkebossen in de Berkebossenlaan

- Site van SCK-CEN -  Site van AGC Flatglass in Gompel -  Het douanecomplex en de E34 in Postel (naar aanleiding van een ongeval met een tankwagen in 2021)

-  De brandweerkazerne in de Tortelstraat

Rond elk getroffen perceel werd een bijkomende zone van 100 meter aangeduid, waarbinnen de voorlopige 'no regret'-maatregelen gelden. Alle bewoners binnen de aangeduide zones ontvangen een brief met verdere informatie.

Agentschap Zorg en Gezondheid raadt maatregelen aan uit voorzorg. Bijkomende onderzoeken in de ruime omgeving en op de risicolocatie zelf moeten de situatie beter in kaart brengen.

Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen. Het gemeentebestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid.