Vanaf 1 januari 2022 wordt een lik-op-stukbeleid ingevoerd tegen fietsdiefstallen. De politie zal vanaf dan iedere fietsdief die ze betrappen een lik-op-stukboete geven van 250 euro.

Fietsdiefstallen zorgen voor veel overlast en ergernis in ons land. Elke dag worden er naar schatting 230 fietsen gestolen.

De diensten kunnen niet altijd optreden tegen deze vorm van criminaliteit omdat ze de handen vol hebben met zwaardere vormen van criminaliteit. Daarom wordt door justitie niet systematisch opgetreden tegen deze hinderlijke vorm van criminaliteit.

Hierdoor heerst een gevoel van straffeloosheid en kunnen daders te vaak hun gang gaan. Burgers doen soms geen aangifte omdat ze het gevoel hebben dat er geen gevolg aan gegeven wordt. Naar schatting wordt maar een derde van de fietsdiefstallen aangegeven of op jaarbasis ongeveer 30.000 processen-verbaal.

Het zorgt voor een vicieuze cirkel, want voor de politie is het op die manier ook niet motiverend om een fietsdief te pakken.

Terwijl een fietsdiefstal wel degelijk een serieuze impact heeft voor het slachtoffer. Zeker met de groeiende populariteit van elektrische fietsen die niet goedkoop zijn.

Lik-op-stukbeleid

Minister Vincent Van Quickenborne wil een eind maken aan de straffeloosheid en een signaal geven dat ook 'kleine' criminaliteit zal worden aangepakt. Vanaf 1 januari 2022 wordt daarom een lik-op-stukbeleid ingevoerd.

De politie zal vanaf dan iedere fietsdief die ze betrappen een lik-op-stukboete geven van 250 euro.

Naast de boete die wordt opgelegd door de politie dient de verdachte uiteraard de fiets terug te geven aan het slachtoffer. Indien er schade is aan de fiets of het slot dan moet deze eveneens vergoed worden.

Tijdens de coronacrisis werden overtredingen onmiddellijk geïnd ter plaatse om zo snel te kunnen inspelen op specifieke problematieken. De burger kon zijn boete betalen via bancontact, een QR-code of overschrijving.

Dit digitale systeem dat ook zijn efficiëntie al heeft bewezen bij de inning van verkeersboetes zal voortaan toegepast worden in de strijd tegen fietsdieven.

Het systeem heeft als voordeel dat 'kleine' criminaliteit snel en kordaat wordt bestraft zonder politie en justitie te overbelasten.

Tot vandaag moet de politie na een fietsdiefstal op heterdaad de verdachte eerst verhoren al of niet in het bijzijn van zijn advocaat waarna het parket de vervolging opstart.

Recidivisten en georganiseerde bendes zullen geen lik-op-stuk boetes krijgen. Zij zullen vervolgd worden door het parket en voor de rechter verschijnen omwille van de ernst van de feiten.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: "Fietsdiefstallen zijn één van de meest ergerlijke fenomenen klasseren. Met de lik-op-stuk boete treden we snel en doortastend op.

Daarmee neemt justitie haar verantwoordelijkheid tegen deze zogenaamde kleine criminaliteit met grote impact voor de burger." Foto rr.