De gemeente Kasterlee heeft de voorbije decennia systematisch geïnvesteerd in rioleringsprojecten. Daardoor zitten we aan een rioleringsgraad van bijna 90%. Dat is voor een landelijke gemeente met sterk verspreide bebouwing in de gehuchten een uitstekend resultaat.

Met de op stapel staande projecten gaat Kasterlee naar een rioleringsgraagd van meer dan 95%.

Zopas heeft de Vlaamse regering ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020. En minister Van den Heuvel heeft het eerste subsidieprogramma 2019 voor gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. De gemeente Kasterlee is in beide gevallen bij de gelukkigen.

“Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd, waarvan twee projecten in Kasterlee,” aldus Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel.

“Deze twee investeringsprogramma’s zijn een bijkomende ondersteuning voor de riolering en waterzuivering in Kasterlee en zal onze riolerings- en zuiveringsgraad nog verder opkrikken,” zegt burgemeester Ward Kennes. “Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar ook deze ondergrondse investeringen verbeteren de levenskwaliteit van onze inwoners.”

Het optimalisatieprogramma 2020 voor Aquafin beoogt de verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, hetzij door de bouw van nieuwe zuiveringscapaciteit, hetzij door het aansluiten van het afvalwater van woningen op bestaande installaties in het buitengebied.

Het optimalisatieprogramma investeert niet alleen in de zuivering van afvalwater, maar ook in waardevolle gemeentelijke rioleringsprojecten die door het Vlaamse Gewest worden overgenomen.

Zo worden projecten met een grote ecologische meerwaarde sneller gerealiseerd. Concreet gaat het om de verbindingsriolering in Hoge Rielen.'