Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege laat weten dat het optimalisatieprogramma 2013-2017 meer dan 7,5 miljoen euro bevat voor de aanleg van bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het bekken van de Nete.

Het optimalisatieprogramma wordt door Aquafin uitgevoerd. De goedgekeurde projecten nemen het door de gemeenten ingezamelde afvalwater op en transporteren dit naar een zuiveringsinstallatie, waar het conform de opgelegde normen, wordt gezuiverd. Ook de instandhouding en de optimalisatie van het collectorennetwerk behoren tot het takenpakket van Aquafin.
 
In het centraal gebied komen conform de afbakening van de zoneringsplannen in de eerste plaats pure optimalisatieprojecten (sanering van overstorten, afkoppelingsprojecten, renovatie/uitbreiding van bestaande zuiveringsinstallaties) in aanmerking voor subsidiëring. In het buitengebied ligt de nadruk op het saneren van vuilvracht. Hier wordt prioriteit gegeven aan projecten waar ook de betrokken gemeenten bereid zijn gelijktijdig mee te investeren in de sanering van het volledige gebied en dit telkens op basis van het principe van optimale afkoppeling.
 
De belangrijke Kempense projecten :
 
-          Verbindingsriolering Liersesteenweg-Kwadenplasstraat in Heist-op-den-Berg voor 1.071.633 EUR
 
-          Verbindingsriolering Broekzijstraat in Lille, voor 420.292 EUR
 
-          RWA-hoofdas Boerenkrijglaan-Ven in Olen, voor 860.631 EUR
 
-          Sanering overstorten in Retie, voor 522.820 EUR
 
-          Afkoppeling Slachthuisstraat in Turnhout, voor 583.331 EUR
 
-          RWA-as Turnhout-West voor 1.690.739 EUR
  
Vlaams  volksvertegenwoordiger Kennes:  Vlaanderen blijft hard investeren in Kempense waterzuivering. Zowel voor gemeenten als voor het gewest. Dit is nodig, willen we de kwaliteit van ons oppervlaktewater verder verbeteren.