In 2020 telde Vlaanderen 195.591 niet-werkende werkzoekenden waarvan 34.000 werkzoekenden een taalachterstand kent.

In 2020 volgden 5.200 werkzoekenden een taalcursus Nederlands voor anderstaligen en stapten 1.000 mensen in een opleiding Nederlands op de werkvloer. Maar er is meer nodig, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Samen met VDAB en partners wil minister Crevits minstens 15.000 werkzoekenden met een taalachterstand snel en duurzaam aan de slag krijgen.

Via het talenplan Vijf voor Taal, dat vijf concrete actielijnen heeft, willen ze deze ambitie realiseren. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld een beroep doen op een taalcoach die zowel de werknemer als de collega's ondersteuning biedt.

"Een goede kennis van het Nederlands is nodig om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Het is alvast bemoedigend te zien dat in 2020 in totaal meer dan 6000 personen in een traject of opleiding zijn gestapt waarbij het Nederlands wordt aangeleerd of rechtstreeks op de werkvloer wordt geoefend.

Maar het moet beter. We hebben de ambitie om minstens 15.000 mensen met een taalachterstand aan een job te helpen. Om meer mensen daarbij te helpen, hebben we het talenplan 'Vijf voor Taal' gelanceerd waarmee we meer inzetten op geïntegreerde trajecten.

Daarbij wordt het Nederlands op de werkvloer aangeleerd of in combinatie met een beroepsopleiding. - Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Bij 9 op de 10 vacatures vraagt de werkgever naar kennis van het Nederlands. Dat blijkt uit een rapport dat VDAB vorig jaar publiceerde. De meeste werkzoekenden voldoen aan die verwachtingen, maar in 17% van de gevallen, of bij 34.000 werkzoekenden, is de kennis van het Nederlands beperkt of onbestaand.

Dat heeft een belangrijk effect op het vinden van een job. De helft van de werkzoekenden vindt een job binnen de 6 maanden. Voor werkzoekenden met een taalachterstand gaat het slechts om een derde die binnen de 6 maanden een job vindt.

Daarom is het cruciaal om te voorzien in taalondersteuning die nodig is om aan de slag te kunnen.

6.000 werkzoekenden met een taalachterstand volgen taalopleiding

In 2020 volgden 5.236 werkzoekenden een opleiding Nederlands. Vaak gaat het hier om mensen met een grote taalachterstand waardoor er eerst de taal aangeleerd moet worden zodat er daarna een basis is om verder te gaan met bijvoorbeeld een beroepsopleiding.

Daarnaast stapten 1.009 werkzoekenden met een taalachterstand in een opleiding Nederlands Op de Opleidingsvloer. In dit geval is er wel al een basiskennis Nederlands aanwezig.

Taalcoaches begeleiden zowel de persoon met een taalachterstand als de vakleerkracht die de beroepsopleiding geeft zodat zij goed weten hoe ze moeten omgaan met mensen met een taalachterstand.

151 personen combineerden een individuele beroepsopleiding (IBO) op de werkvloer met taalondersteuning. Daarbij wordt een vak aangeleerd in het bedrijf in combinatie met taallessen.

Maar ook eens de persoon met een taalachterstand werk heeft, blijft taalvaardigheid stimuleren belangrijk. Daarom werden er 762 job- en taalcoachings voor startende werknemers georganiseerd in 2020. Daarvan vonden 369 taalcoachings plaats binnen de dienstenchequesector.

Vijf voor Taal

Onze arbeidsmarkt heeft nood aan extra krachten. Daarom wil Vlaams minister Hilde Crevits zoveel mogelijk mensen aan de slag, ook mensen met een taalachterstand.

Om dat te realiseren heeft minister Crevits samen met VDAB en partners een talenplan opgesteld. Daarin zitten 5 concrete actiedomeinen. Er is nood aan een goede screening en inschatting van het taalniveau, werkgevers kunnen kosteloos een beroep doen op een taalcoach die de werknemer met taalachterstand begeleidt maar ook de collega's ondersteuning biedt, er wordt regelmatig een rapportering gemaakt van de verschillende initiatieven want meten is weten, en er wordt werk gemaakt van verdere digitalisering door middel van een app die arbeiders kunnen gebruiken om hun uitspraak te oefenen of kan vertalen.

Door het kosteloze aanbod van taalcoachings verder uit te breiden en meer werkzoekenden een IBO met taalondersteuning aan te bieden wil minister Crevits zo snel mogelijk 15.000 werkzoekenden met een taalachterstand aan de slag krijgen.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: "Voor werkzoekenden met weinig kennis van het Nederlands, maken we van elk contact met VDAB een leermoment.

We willen elke kans benutten om Nederlands te stimuleren en zo de kansen op een job en een duurzame loopbaan te vergroten. We werken op maat van de werkzoekenden en hun jobdoelwit. Dat kan via een taalopleiding zijn, maar ook via een andere dienstverlening die sneller naar duurzaam werk toe leidt."